Bij- en nascholing

De contextuele benadering, gebaseerd op het gedachtegoed van Ivan Boszormenyi - Nagy, heeft zich gedurende de afgelopen decennia bewezen als een methodiek die door haar nadruk op betrouwbare relaties werkzaam is bij tal van settingen waarin met cliënten, patiënten en andere hulpvragers wordt gewerkt.

De contextuele benadering met haar ruimere blik op pathologie, haar nadruk op meerzijdige partijdigheid en het belang van het aanboren van hulpbronnen, sluit goed aan op de huidige maatschappelijke trend waarbij problemen meer binnen de eigen sociale verbanden moeten worden opgelost. Tegelijkertijd biedt zij met haar nadruk op het aangaan van de dialoog en het besef dat problemen een intergenerationele component hebben, tegengas aan de tendens dat de hulpverlening snelle en gemakkelijke oplossingen in huis heeft.

 

* Dit aanbod wordt ook in-company gegeven.