Skip to main content

Nieuws

Februari 2020

Februari 2020

Op 11 februari heeft de laatste groep van Humanitas, het certificaat van de 6-daagse Basisopleiding Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit in ontvangst genomen.
In 2019 hebben 4 groepen van Humanitas de 6-daagse gevolgd. Juni 2019 was de eerste certificering, in december de tweede, in januari ’20 de derde en in februari’20 de vierde.

December 2019

December 2019

Uitreiking certificaat 6-daagse Basisopleiding Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit

Oktober 2019

Oktober 2019

Duplo training

Lifeblood of trust for real relationship

Lifeblood of trust for real relationship

Op woensdagavond 6 november 2019 vond in Eindhoven de feestelijke boekpresentatie plaats van het boek 'Lifeblood of trust for real relationship', een boek over het leven en werk van Barbara Krasner, bijzonder lid van onze Raad van Advies. Greet de Bruijn, mede oprichter van ons instituut, is één van de co-auteurs en heeft iedereen van harte uitgenodigd om deze bijzondere gelegenheid aanwezig te zijn. Zij heeft het eerste exemplaar overhandigd aan Mirjam Bakker, directeur van Leren over Leven - OICS.

 

26 november 2018

26 november 2018

Op 26 november organiseerde ons instituut samen met Bureau Beschermjassen van Kitlyn Tijn A Djie, een theateravond voor (oud)studenten, staf en netwerk. De theatervoorstelling Niet meer zonder jou, was een groot succes. Wat een avond! Het was een indrukwekkende voorstelling, over de moed van aanspreken en jezelf laten zien; over de kracht van dialoog. Of zoals één van de aanwezigen zo treffend zei: het laat zien dat je de ander nodig hebt om jezelf te bevrijden. De meeste mensen werden diep geraakt door het samenspel tussen moeder en dochter. Een Marokkaanse moeder uit het publiek vertelde tijdens het nagesprek dat haar dochter na het zien van de voorstelling zei: “Nu pas snap ik wat je altijd aan mij duidelijk wilde maken.” De avond zal nog lang naklinken bij de aanwezigen.

Incompanytraining Werken met complexe scheidingen

Incompanytraining Werken met complexe scheidingen

Half december is er alweer een incompanytraining Werken met complexe scheidingen afgerond bij een team jeugdbeschermers van JB West.
Er zijn al heel wat teams getraind bij deze Gecertificeerde Instelling en er staan er nog een aantal op stapel.
De aanpak en werkwijze, ontwikkelt door onze trainer René Knip, slaat aan en daarom hebben de teams die de basistraining al gevolgd hebben in het verleden om een verdiepingstraining gevraagd.
Uiteraard gaan wij graag op dit verzoek in. Deze verdieping staat gepland voor het voorjaar van 2019.

Ook geïnteresseerd in ons aanbod rond werken met complexe echtscheidingen?
Meer informatie

December 2018

December 2018

De eerste week van december waren we met een deel van de staf en een aantal oud-studenten van Leren over Leven bij een programma in de Nieuwe Liefde in Amsterdam, waar Else Marie van den Eerenbeemt werd geïnterviewd. Iedereen in Nederland die contextueel werken een warm hart toedraagt is schatplichtig aan deze familietherapeut. Zij heeft -samen met een aantal collega’s- Nagy geïntroduceerd in Nederland. Daarnaast heeft zij de eerste Nederlandse contextuele opleiding ooit opgezet, de VO Jeugd, gezin en context in Amsterdam. Deze opleiding bestaat tot spijt van velen niet meer, wij zijn daarom trots dat we met ons instituut in Amsterdam zijn gevestigd en voelen ons ook om die reden met haar verbonden. Een mooie uitspraak deze avond: Kinderen zijn trouwer aan ouders, dan andersom…En (vooruit nog één): Onrecht verjaart niet.

November 2018

November 2018

In november hebben we de 3-daagse introductietraining contextuele hulpverlening in Eindhoven gedraaid, trainers waren Leen Hermkens en Carla Stals. De deelnemers waren zeer lovend en hebben honger naar meer…’Gevaarlijk' zo’n inspirerende kennismaking...

Oktober 2018

Oktober 2018

5 oktober 2018 zijn we van start gegaan met ons alumniprgramma. Oud-studenten van ons instituut ontmoeten elkaar. Binnen de alumni bijeenkomsten draait het om inhoud en netwerken. De eerste bijeenkomst nam Frans van Straalen de aanwezigen mee in de door hem ontwikkelde manier van werken met genogrammen. Mirjam Bakker, directeur van Leren over Leven -OICS opende de middag. Al met al een veelbelovende start van dit nieuwe initiatief. Het smaakt naar meer, alle aanwezigen kijken uit naar de volgende bijeenkomst!

September 2018

September 2018

In september 2018 hebben we bij de Omega Groep in Zwolle een introductietraining contextuele hulpverlening gegeven, vooruitlopend op de training ‘Dit ben ik! kind, ouders en pleeggezin’ Dit ben ik! wordt gegeven door Amanda Leeftink, die dit programma zelf ontwikkelde. De ‘Dit ben ik!’ trainingen veronderstellen basiskennis van de contextuele benadering. De Omega Groep werkt veelal met gezinshuizen, zij zijn zeer gedreven om contextueel te werken en met de methode van Amanda aan de slag te gaan. We hebben 2 dagen hard gewerkt, er was een grote gretigheid, veel openheid en een goeie concentratie. Er is een stevige basis gelegd waar Amanda op verder kan borduren!

Juni 2018

Juni 2018

Deze week heeft onze trainer René Knip de 2-daagse training 'Werken in complexe (echt)scheidingen' succesvol afgerond bij Synthese in Venray, waar ook enkele medewerkers van Rubicon waren aangeschoven.

De deelnemers waren zeer enthousiast, enkele opmerkingen uit de evaluatieformulieren: Veel geleerd! Kundige docent, veel kennis en ervaring en ook nog humor…En: Ik ga door deze training beter stil staan bij het ex-partnerschap en niet meer zo snel door naar het gezamenlijke ouderschap.

Ook belangstelling voor deze training? Zie Werken met complexe (echt)scheidingssituaties.

1 mei 2018

1 mei 2018

Vorige week bij Pameijer in Rotterdam de incompany introductietraining Contextuele Hulpverlening aan de super enthousiaste woonbegeleiders en pedagogisch medewerkers afgerond. Bedankt dames voor jullie leergierigheid, openheid en vertrouwen. Het was een feest om met jullie te werken! Mirjam Bakker

8 april 2018

8 april 2018

In maart 2018 gaf Kitlyn Tjin a Djie van Bureau Beschermjassen gastles in de Basisopleiding Contextuele Hulpverlening over Transculturele Systeemtherapie en Beschermjassen.

Studenten hadden een top dag, hebben veel mee gekregen om over na te denken en zijn geïnspireerd geraakt. Ook Kitlyn ging met veel energie naar huis...Kortom, deze samenwerking smaakt naar meer en daar zijn we over aan het nadenken. Wordt vervolgd!

Maart 2018

Maart 2018

In maart 2018 heeft Hanneke Sauren de training ‘Werken met Duplo’ incompany aangeboden aan diverse teams bij Xonar in Maastricht.
Deze training is al jaren één van onze meest gevraagde trainingen voor teams en organisaties. En dat is niet voor niets, werken met duplo maakt het innerlijk proces en de beleving van de relaties zichtbaar, dit geeft een hele eigen dynamiek. Het maakt het werken met duplo -naast het werken met cliënten, ook geschikt voor supervisie, en casuïstiekoverleg.

25 maart 2018

25 maart 2018

Wij zijn altijd op zoek naar verbinding! In dit kader heeft in februari en maart onze zeer succesvolle training 'Oplossingsgericht werken en contextuele hulpverlening' weer gedraaid onder de enthousiaste leiding van Rob Paludanus. Deelnemers waarderen deze training gemiddeld met een 8,8! Ook benieuwd naar de meerwaarde van het samenvoegen van deze twee boeiende benaderingen.

18 Maart 2018

18 Maart 2018

Op 13 maart '18 heeft onze trainer Amanda Leeftink de door haar ontwikkelde training 'Dit ben ik! -mijn ouders zijn gescheiden' afgerond bij een jeugdzorg team van stichting Jeugdformaat in Den Haag. Deelnemers waren zeer leergierig, enthousiast en tevreden!
23 januari 2018

23 januari 2018

Vandaag is de contextuele introductietraining afgerond bij het team ‘Ouderschap blijft’ van Jeugdformaat in Den Haag. Een enthousiast, betrokken en deskundig team hulpverleners, met als specialisatie scheidingsproblematiek.
Het waren een paar boeiende dagen. Enkele reacties uit de evaluatie:

17 januari 2018

17 januari 2018

Op 17 januari vond er een uitzending plaats in de serie Groeten uit Holland waarin Erica Scheenstra, een oud-student van Leren over Leven - OICS, in gesprek gaat met 5 Marokkaanse vrouwen. In het programma gaan de vrouwen met elkaar op stap om Nederlanders te ontmoeten en Nederland te ontdekken. Elke uitzending staat een thema centraal, in de uitzending met Erica is dat het thema geloof. Er ontstaat tussen Erica, die predikant is, en de vrouwen een open gesprek waarin wederzijds respect, nieuwsgierigheid naar elkaar en openheid in het contact leiden tot een prachtige ontmoeting, waarin dat wat bindt vooral een plek krijgt en de verschillen naast elkaar mogen bestaan. Een mooie illustratie van wat een dialoog kan zijn en doen.

Diplomering basisopleiding en vervolgopleiding december 2017

Diplomering basisopleiding en vervolgopleiding december 2017

Op 14 en 22 december vonden de diplomeringen plaats van respectievelijk de Vervolg- en Basisopleiding Contextuele Hulpverlening. Wij zijn zeer trots dat de eerste groepen onder het nieuwe Leren over Leven - OICS hun getuigschriften in ontvangst mochten nemen. De getuigschriften geven toegang voor registratie bij de Vereniging voor Contextueel Werkers, voor registratie tot Contextueel Hulpverlener en Contextueel Therapeut. Bovendien zijn ze door de NVPA erkend als specialisatieopleiding. De diplomeringen hebben we gevierd in aanwezigheid van familie, vrienden en collega's.

November 2017

November 2017

Op 9 november namen de pioniers van het oude Leren over Leven afscheid van het instituut, waarmee er een eind komt aan een tijdperk. De pioniers hebben een kwaliteitsvolle basis neergelegd waarop wij verder bouwen. Hun afscheid vierden ze geheel in stijl met een combinatie van inhoud, kunst en feestelijkheid. De ochtend bestond uit een soort 'contextuele Zomergasten' waarbij de vertrekkende stafleden ieder aan de hand van een aantal filmfragmenten illustreerden wat voor hen in essentie therapie vanuit een contextueel perspectief betekend. In de middag stond het verhaal van een aantal vluchtelingen centraal die op een indringende wijze vertelden over hoe het is om te leven onder oorlogsomstandigheden en doodsbedreigingen. Het kenmerkt de pioniers dat zij altijd aangehaakt waren op de belangrijke actuele thema's. Wij zullen deze traditie voortzetten.

September 2017

September 2017

Op 15 september heeft een middag met de staf van Leren over Leven - OICS plaatsgevonden waarin we afscheid namen van Greet de Bruijn. Daarnaast nam Senad Alic, artistiek leider van Stichting De Werkelijkheid, ons mee in zijn levensverhaal. Hierbij stonden we stil bij de vraag wat het betekend voor je identiteit als je vanuit je vertrouwde omgeving moet vluchten naar een nieuw en onbekend land. Senad is beeldend kunstenaar en vertelde zijn verhaal aan de hand van zijn schilderijen. Boeiend, indrukwekkend en inspirerend.

 Maart 2017

Maart 2017

 • 15 maart: Op de studiemiddag van de VCW met het thema: Conflict & Verbinding, heeft onze bestuurder Mirjam Bakker een inspirerende colum verzorgd. "Ga terug naar start' over de wortels van onze conflicten, woede en angst.
 • maart: Congres Partnergeweld, met diverse workshops en een lezing "Donkerblauw" van Mirjam Bakker. Reactie uit de zaal: 'Mirjam heeft voor een interessante middag gezorgd, waarbij we niet anders konden dan bij onze eigen blauwdruk en gezin van herkomst stil te staan.'
9 februari 2017

9 februari 2017

Bijzonder webinar met Barbara Krasner (op scherm), onze speciale Boardmember!

Januari 2017

Januari 2017

 • 29 januari in Eindhoven: 'Hello in there' contextueel Nieuwjaarsmatinee voor al onze studenten, docenten, vaste relaties en genodigden was een bijzonder inspirerende middag Info
 • 8 en 14 januari in Amsterdam op onze nieuwe leslocatie de Roos: Open middag van 14.00-17.00u over al onze opleidingen en trainingsmogelijkheden.
November 2016

November 2016

 • 8 nov. Bijzonder webinar met Barbara Krasner, onze speciale Boardmember!
 • 15 nov We staan op de werkconferentie over Geweld in gezinnen van de HU Utrecht en Veilig Thuis.
Juni t/m oktober 2016

Juni t/m oktober 2016

 • 11 oktober: We staan op de opleidersmarkt van registerplein in Utrecht.
 • 24 september: We verzorgen een workshop op het symposium "Zonder armen om je heen" te Nuenen.
 • augustus: Vakantie en op werkbezoek bij Barbara Krasner!
 • juli: Wat is de impact van je context op je functioneren in je werkplek. Nieuwe 3 daagse training door Thea Bombeek.
 • juni: Verzuren of verzilveren? Nieuwe 2 daagse training over werken met ouderen door Ard Nieuwenbroek.
Januari t/m mei 2016

Januari t/m mei 2016

 • mei: Samenwerking met Wraparound Nederland! Leren over Leven –OICS en Wraparound Nederland (WAM) slaan de handen in één t.b.v. de wijkteams waarin we zowel op organisatieniveau als inhoudelijk integraal aan de slag gaan!
 • mei: Werken met het Familiegroepsplan, Van onmacht naar kracht!
 • maart: JUBILEUMJAAR VCW!! De VCW bestaat dit jaar 20 jaar. Op 8 november staat een groot symposium: Show your Colours op de rol. Een interactieve dag voor professionals in de hulpverlening die te maken hebben met polarisatie, migratie en radicalisering.
 • maart: De training Werken met complexe echtscheidingsituaties, door René Knip, in Eindhoven is afgerond.
 • januari: Onze opleidingen zijn gestart!
2015

2015

 • 3 november Workshop: Hoe gewoon is anders? door Mirjam Bakker. 
 • oktober: Duplotraining Amsterdam is van start gegaan.
 • We zijn trots dat we door het CRKBO ( Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) zijn geregistreerd!