Opleidingen

De Contextuele opleidingen van Leren over Leven zijn uitgegroeid tot een begrip. Zowel in Vlaanderen als Nederland hebben de tweejarige basisopleiding en de vervolgopleiding hun relevantie en meerwaarde al voor honderden deelnemers bewezen. Door middel van studie, verdieping, oefening en reflectie ontdekken deelnemers de kracht van de contextuele benadering.

In de vervolgopleiding gaan hulpverleners vanuit hun mandaat om langdurige hulpverleningsprocessen te begeleiden zich verder bekwamen in de nodige vaardigheden. Dit veronderstelt intensieve training, het ontwikkelen van een eigen stijl en de integratie van de contextuele benadering in de eigen praktijk.