Skip to main content


Incompany trainingen

Een contextuele teamtraining is per definitie maatwerk. Daarom betrekken we de opdrachtgever nauw bij de samenstelling van het programma. Waar ligt de vraag, over welke thema’s spreken we, wat wil je bereiken? Wat is de huidige situatie, welke lacunes zijn er? De antwoorden op deze vragen zijn van belang voor de inhoud en opbouw van de training. Niets is immers zo belangrijk als een optimale aansluiting bij de vraagstelling en cultuur van de organisatie.

Meerwaarde

Het grote voordeel van een teamtraining is dat niet alleen mensen worden getraind maar dat er meteen ook doelmatig wordt gewerkt aan realistische casuïstiek. Nog een belangrijke meerwaarde is dat de collega’s elkaar na de training kunnen steunen en scherp houden. Zo zullen de leerervaringen beter beklijven en meer tot bloei komen.

Borgen en verankeren

Het hoeft niet bij een training te blijven. Onze ervaring is dat het verstandig kan zijn om de leerpunten te borgen en verankeren, bijvoorbeeld via een terugkomdag, intervisie of coaching. Zo bereik je niet alleen een groter maar ook een beter beklijvend effect.

Trainers

Afhankelijk van onderwerp, doelgroep en groepsgrootte zorgen we voor de juiste trainers. Of voor meerdere trainers. We beschikken over zeer ervaren professionals en supervisoren, zodat we voor een breed spectrum uiteenlopende expertises kunnen inzetten.

Kosten

Voor teamtrainingen rekenen wij geen individuele inschrijfkosten. Afhankelijk van de vraag en het aantal deelnemers stellen we een dagtarief vast, waardoor je doorgaans voordeliger uit bent. Door zelf een locatie te kiezen kunnen kosten en bijvoorbeeld de reistijd van je collega’s verder beperkt worden.

Trainingsaanbod

Op grond van onze ervaringen bieden we een aantal verschillende trainingen aan, die ook gecombineerd kunnen worden. Maar wellicht heb je een andere vraag. Of een mooi idee voor een nieuwe training. Neem dan beslist contact met ons op. Wij komen graag langs om vragen en ideeën te bespreken, en je een passende traject aan te bieden.

Accreditering

Afhankelijk van de vraag en het onderwerp kan accreditatie worden aangevraagd.