Skip to main content


Incompany trainingen op maat

Borgen en verankeren

Het hoeft niet bij een training te blijven. Onze ervaring is dat het verstandig kan zijn om de leerpunten te borgen en verankeren, bijvoorbeeld via een terugkomdag, intervisie of coaching. Op deze manier is het leereffect optimaal.

Trainers

Afhankelijk van onderwerp, doelgroep en groepsgrootte zorgen we voor de juiste trainers. Of voor meerdere trainers. We beschikken over zeer ervaren professionals en supervisoren, zodat we voor een breed spectrum uiteenlopende expertises kunnen inzetten.

Kosten

Afhankelijk van de vraag en het aantal deelnemers stellen we een dagtarief vast. Door van de eigen locatie gebruik te maken kunnen kosten verder beperkt worden.

Trainingsaanbod

Op grond van onze ervaringen bieden we een aantal verschillende trainingen aan, die ook gecombineerd kunnen worden. Maar wellicht heb je een andere vraag. Of een mooi idee voor een nieuwe training. Neem dan beslist contact met ons op. Wij komen graag langs om vragen en ideeën te bespreken en je een passend traject aan te bieden.

Accreditering

Afhankelijk van de vraag en het onderwerp kan accreditatie worden aangevraagd.

Voor wie?

Al onze trainingen bieden wij ook incompany aan!

Een contextuele training inzetten binnen uw organisatie is per definitie maatwerk. Daarom betrekken we de opdrachtgever nauw bij de samenstelling van het programma. Waar ligt de vraag, over welke thema’s spreken we, wat wil je bereiken? Wat is de huidige situatie, welke lacunes zijn er? De antwoorden op deze vragen zijn van belang voor de inhoud en opbouw van de training. Niets is immers zo belangrijk als een optimale aansluiting bij de vraagstelling en cultuur van de organisatie.

Meerwaarde

Het grote voordeel van een incompany training is dat behalve het vergroten van de deskundigheid de eigen casuïstiek en doelgroep centraal staan. Een andere belangrijke meerwaarde is dat de collega’s een gezamenlijke taal en visie ontwikkelen en elkaar kunnen steunen en scherp houden. Zo zullen de leerervaringen beter beklijven en meer tot bloei komen.