Skip to main content


Team training geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

Interne opleiding in uw organisatie

Geweldloos verzet is een reëel antwoord op agressief en destructief gedrag van jongeren. Het is een krachtig antwoord op elke vorm van escalatie. Hoe langer hoe meer raakt het gedachtegoed dat door Haim Omer en zijn collega’s is ontwikkeld ingeburgerd in de (jeugd)-hulpverlening en het onderwijs. De concrete interventies betekenen een enorme ondersteuning van ouders en begeleiders waardoor zij weer in hun kracht komen te staan. Speciaal voor instellingen, organisaties en scholen ontwikkelde wij een scholing op maat over deze methode.

Inhoud

De training is opgebouwd met de volgende elementen:
 • Visie en principes van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit
 • Types escalaties en uitlokkende factoren
 • Neerzetten van presentie en aanwezigheid
 • Specifieke interventies (uitgestelde reactie, aankondiging, telefoonronde, sit-in, staking, etc.)
 • Doorbreken van isolement en betrekken van netwerken
 • Attitude van de hulpverlener
 • Implementatie in de context

Voor wie?

Deze training is bestemd voor teams uit de jeugdzorg, het welzijnswerk en het onderwijs. Basishulpverleners, stafmedewerkers en leidinggevenden zijn allen welkom. Meer nog, we hebben ervaren dat een door de hele organisatie ‘gedragen’ aanpak tot nog betere resultaten leidt.

In dat verband is ook de combinatie met onze jaaropleiding geweldloos verzet en nieuwe autoriteit erg interessant. Zo krijgen alle medewerkers via de team training de basis aangereikt en kan de kartrekker die de jaaropleiding heeft gedaan, intern coachen en ondersteunen.

Werkvorm

Gedurende deze opleiding gaat veel aandacht naar actief en activerend leren. Na iedere theoretische introductie gaat veel aandacht naar de verwerking. Hiervoor worden eigen ingebrachte werksituaties en reflecties in verband gebracht met de aangereikte inhoud. Gedurende de training zullen de deelnemers regelmatig oefenen (o.a. in rollenspel) en is er tijd voor persoonlijke reflectie en bespreking van eigen voorbeelden. Het leren veronderstelt een engagement om bewust naar het eigen functioneren te kijken. Tegelijkertijd zorgt de docent voor een veilig en vertrouwd leerklimaat waarin kan geoefend en geëxperimenteerd worden. Theorie, praktijk en persoonlijk proces worden zo met elkaar verbonden.

Begeleiding

Onze trainers en supervisoren zijn mensen met ruime ervaring en expertise. Allen werken ze ook zelf in de praktijk van de hulpverlening. Dat maakt dat in onze aanpak de praktijkgerichtheid en het realistisch karakter steeds erg gewaardeerd worden.
De afdeling ‘geweldloos verzet’ van leren over Leven bestaat momenteel uit Ineke Bannink, Carla Stals, Jan Hoet en Debby Kessels. Deze trainers hebben zich verdiept in geweldloos verzet en volgden gespecialiseerde bijscholingen o.a. in Tel Aviv en Londen. Zij zijn eveneens de dragers van de unieke jaaropleiding ‘Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit’.

Wij zijn International Training Partner van NVR school, Israël.

Troeven

Met een interne opleiding geweldloos verzet haalt u een actuele en bruikbare methodiek in huis. Een interne training zorgt voor onderlinge afstemming tussen de deelnemers en verhoogt de slagkracht van het team aanzienlijk. Bovendien geniet u van alle voordelen van een teamtraining:

 • Een programma opgemaakt in onderling overleg
 • Afgestemd op de specifieke noden van uw medewerkers en cliënten
 • Waar en wanneer u dat verkiest
 • Met uitgebreide praktijktips en advies voor implementatie
 • Tussentijdse bijsturing is mogelijk
 • Financieel interessanter dan medewerkers naar losse cursussen laten gaan
 • Mogelijkheid om achteraf specifieke supervisie te voorzien ...

Praktisch

Het standaardpakket van de interne training geweldloos verzet omvat drie dagen training en een terugkomdag na iets langere tijd.

De groepsgrootte is tussen 12 en 14 personen (onderling te overleggen).
De locatie is vrij door u te kiezen.
Een voorbereidend telefonisch gesprek is voorzien en een reader met artikelen wordt digitaal bezorgd.

Bijzonderheden:

 • Agenda

  In overleg

 • Locatie

  In overleg / in-compagny

 • Prijs

  Neem contact met ons op voor het uitbrengen van een offerte. Leren over Leven - OICS  is vrijgesteld van BTW.