Skip to main content


Wijkteam: Opmaat training Sociale wijkteams

Maar wat als die relaties belast zijn, omdat het geven uitgeput is, of gekenmerkt worden door breuken en conflicten? Hoe ga je daar mee om en hoe krijg je als hulpverlener vanuit het sociale wijkteam of het CJG die balansen weer in beweging?

Binnen de training is voldoende ruimte om te oefenen in het werken met genogrammen over 3 generaties, het opsporen van hulpbronnen, het leren lezen van de balans van geven en ontvangen en de meerzijdige partijdige houding als basishouding voor de hulpverlener in de wijk. Alles wat bijdraagt om van onze context weer een steunend netwerk te maken.
De transitie van de zorg is sinds januari 2015 in volle gang. Door de overheveling van zorg naar de gemeenten beoogt de overheid een transformatie van de zorg te realiseren. Kern in deze transformatie is de gedachte van de participatiesamenleving: we moeten weer meer van betekenis zijn voor elkaar. Laat nu net dit principe de basisgedachte binnen de contextuele benadering zijn. Wij zijn behalve verantwoordelijk voor onszelf, ook verantwoordelijk voor de ander. Door op een verantwoordelijke manier er voor de ander te zijn bouwen we zelfwaarde op, valideren we. Zo zijn relaties onze kans op groei.

Bijzonderheden:

 • Dagen
  Afhankelijk van de hulpvraag, minimaal 3 dagen
 • Lestijden
  Van 9.30 tot 16.30 uur, koffie en thee inbegrepen
 • Locatie

  In company

 • Prijs

  3 trainingsdagen in-compagny Neem contact met ons op voor het uitbrengen van een offerte.

 • Code

  Offertenummer

 • Accreditatie
  -