Skip to main content


Wijkteam: Werken met het Familiegroepsplan => Van onmacht naar kracht!

Het Wrap Around Care model wordt in enkele gemeenten al toegepast Het is een model voor het organiseren van integrale zorg met gezinnen die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Gezinsbegeleiding en coördinatie van zorg liggen in 1 hand. Er wordt gewerkt aan het herstel van het gewone leven, hiervoor wordt zowel het formele als informele netwerk ingezet. Het zorgt er voor samenwerking tussen burger initiatieven, nulde, eerste, tweede en derde lijn zorg, onderwijs, WMO en participatie. Het help leidinggevenden en professionals in de transformatie: leiderschap, zelf organiserende teams, vraaggericht werken, eigen kracht , maatwerk en doorzettingsmacht

Gecombineerde Wijkteamtraining

Leren over Leven –OICS en Wraparound Nederland (WAM) slaan de handen in één t.b.v. de wijkteams waarin we zowel op organisatieniveau als inhoudelijk integraal aan de slag gaan!

Onze beide instellingen bieden samen een training aan waarbij je als hulpverlener in het wijkteam handvatten krijgt aangereikt om zowel op meta-niveau als binnen de gezinnen waarmee je werkt te interveniëren. Je leert effectief aan te sluiten op alle niveaus en krijgt inzicht in hoe je van de context weer een steunend netwerk kunt maken, zodat jouw inzet binnen het netwerk zo spoedig mogelijk niet meer nodig zal zijn.

De contextuele benadering –het gedachtegoed waarover Leren over Leven –oics decennialang doceert in de hulpverlening- richt zich met name op intermenselijke relaties. Binnen onze relaties neemt de familie een speciale plek in. Het is de context waarbinnen we leren over de balans van geven en ontvangen en het belang van de rechtvaardigheid van onze relaties.
Het streven van de overheid om weer meer terug te vallen op onze natuurlijke verbanden is een mooi streven, we mogen weer meer van betekenis zijn voor elkaar. Maar wat als dat geven uitgeput is, het netwerk beperkt en de relaties vooral gekenmerkt worden door conflicten en onvermogen?
Ons uitgangspunt is dat het versterken van de kracht van systemen begint bij de hulpverlener zelf en binnen de organisatie van de hulpverlener. Welke visie is er en hanteer je, waar zet je jezelf in in het netwerk en waar laat je de kracht van families werken?

In deze unieke in-company training

  • Maak je kennis met het WAC model & met het contextuele gedachtegoed.
  • Leer je om samen te werken met zowel professionals als mensen uit het netwerk die belangrijk zijn voor een gezin. Gezinsbegeleiding en coördinatie van zorg liggen in één hand.
  • Krijg je handvatten aangereikt om zowel op meta-niveau als binnen de gezinnen waarmee je werkt te interveniëren Leer je optimaal gebruik te maken van het eigen probleemoplossend vermogen van gezinnen, hun eigen kracht, hun sociale netwerk uit te breiden, te betrekken en/of versterken zodat het gewone leven weer zoveel mogelijk hersteld wordt.

Praktische info

Deze training wordt alleen in-company gegeven.
Het traject bestaat uit 4 trainingsdagen, met daarna een borgingstraject van 6 x 1 casuïstiek dag per maand.

Investering

  • 4 trainingsdagen: 
  • 6 casuistiekdagen: 

Trainers:

Bijzonderheden: