Skip to main content


Opleidingen

De Contextuele opleidingen van Leren over Leven zijn uitgegroeid tot een begrip. Zowel in Vlaanderen als Nederland hebben de tweejarige basisopleiding en de vervolgopleiding hun relevantie en meerwaarde al voor honderden deelnemers bewezen. Door middel van studie, verdieping, oefening en reflectie ontdekken deelnemers de kracht van de contextuele benadering.

In de vervolgopleiding gaan hulpverleners vanuit hun mandaat om langdurige hulpverleningsprocessen te begeleiden zich verder bekwamen in de nodige vaardigheden. Dit veronderstelt intensieve training, het ontwikkelen van een eigen stijl en de integratie van de contextuele benadering in de eigen praktijk.

Contextuele Basisopleiding

In deze tweejarige opleiding worden hulpverleners opgeleid tot professionals die de contextuele benadering binnen hun eigen werksetting kunnen hanteren en deze weten te verbinden met reeds aanwezige kennis en vaardigheden.

Contextuele Vervolgopleiding

De opleiding wil deelnemers in staat stellen om vanuit de contextuele benadering, rekening houdend met het eigen mandaat, doeltreffend aan behandeling te doen.

Geweldloos Verzet / Nieuwe Autoriteit Basisopleiding

Je verwerft inzicht in het doorbreken van de spiraal van geweld. Je krijgt heel concrete methodieken aangereikt en oefent om ermee te werken.

Nieuw! Jaaropleiding contextuele verlies- en rouwbegeleiding

In deze opleiding focussen we op verlies en rouw in de context van families. Welke legaten en delegaten ten aanzien van verlies dragen mensen met zich mee en wat doet dit op de balansen van geven en ontvangen in het familiale grootboek?