Start: 19 september 2019
Totaal: 2 x 8 dagen methodiek; 18 dagdelen supervisie, 25 dagdelen leertherapie. (totaal over 2 jaar 49 dagen)
Lesdag: Donderdag

Contextuele Vervolgopleiding

Doel

Het verder uitdiepen en uitzuiveren van de contextuele basishouding en het verder trainen van contextuele vaardigheden. Rekening houdend met het eigen mandaat.

Doelstelling

De opleiding wil deelnemers in staat stellen om vanuit de contextuele benadering, rekening houdend met het eigen mandaat, doeltreffend aan behandeling te doen. Het uitdiepen en uitzuiveren van de contextuele basishouding en het trainen van vaardigheden staan daarbij centraal. Dit veronderstelt intensieve training, het ontwikkelen van een eigen stijl en de intergratie van de contextuele benadering in de eigen werksetting en of praktijk.

Doelgroep, voorwaarden en instroomeisen

Hulpverleners die een basisopleiding contextuele hulpverlening gevolgd hebben. De opleiding staat open voor hulpverleners (therapeuten, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychiaters, enz.) die een mandaat hebben om mensen met psycho- sociale problemen contextueel te behandelen.

De bijkomende toelatingsvoorwaarden zijn: - minstens een diploma Hoger Onderwijs / HBO hebben in een menswetenschappelijke richting. - Basisopleiding contextuele hulpverlening gevolgd hebben van minstens 180 uren - Begeleidingsgesprekken met cliënten kunnen inbrengen in de supervisie.

Studiebelasting
De opleidingsonderdelen zijn:

 • Theoretische en technische vorming : 100 contacturen
 • Intervisie: 90 contacturen
 • Supervisie: 100 contacturen ( over 4 jaar verdeeld)
 • Leertherapie: 62,5 contacturen

Registraties ID nummer: 244076 + SKJ197238

Door het volgen van de opleiding voldoen deelnemers aan de voorwaarden voor de contextuele specialisatie die noodzakelijk is om zich uiteindelijk te kunnen registeren als contextueel therapeut VCW-reg./ECP.
NB Het algemene deel wat nodig is om deze registratie te verkrijgen zullen wij op termijn aanbieden in samenwerking met de Nederlandse Academie voor psychotherapie.
Opleidingstraject Agogen 264
Opleidingstraject Maatschappelijk werk 264
SKJ: 680

Engagement

De opleiding is veel meer dan theoretische kennis opdoen. De nadruk op individuele ontwikkeling en groei vragen groot persoonlijk engagement en diepgaande reflectie. Tussentijdse opdrachten, litteratuurstudie en reflectie naast de contacturen betekenen gedurende twee jaar een grote tijdsinvestering. Het is belangrijk dat kandidaat deelnemers zich hiervan voldoende bewust zijn en dit ook hebben afgestemd met hun omgeving. Aanwezigheid tijdens alle lesdagen is een vereiste

Programma

Inhoud

De inhoud van het programma bestaat uit volgende onderdelen:

 • 2 keer 7 dagen methodiek met nadruk op trainen van vaardigheden en oefenen van therapeutische gesprekken. De focus ligt in het derde jaar op het leren systematisch leiding geven aan een contextueel hulpverleningsproces in al zijn aspecten. Hierin komen de volgende thema's aan bod: Het therapeutisch proces, dialoog in de therapeutische relatie, direct adress in de context, het intrinsiek relationeel tribunaal en ethische verbeelding, overdracht en tegenoverdracht.
  In het vierde jaar gaat de methodiek over het contextueel proces van heling en herstel en hoe de therapeut die kan bevorderen en ondersteunen. Nadruk ligt op het ontwikkelen van een eigen stijl vanuit een integratie van de vier dimensies, van de eigen werk- en opleidingservaring, de getrainde vaardigheden en de verworven basishouding. Thema's zijn: omgaan met psychopathologie, vergeving versus ontschuldiging, beroepsethiek, werken met verschillende settings.
 • 18 dagdelen supervisie: Hier kunnen deelnemers in kleine groepen vanuit hun praktijkvragen werken aan de integratie van theoretische inzichten, geleerde vaardigheden en het eigen mandaat en legaat vanuit hun context.
 • 25 dagdelen leertherapie: Om de contextuele grondhouding te verdiepen wordt hier gewerkt met de persoonlijke geschiedenis en het eigen functioneren. Vanuit een verkenning van de dynamiek van loyaliteiten en balansen van geven en nemen in de eigen context worden de deelnemers gestimuleerd om tot actie te komen in die context.

Opdrachten

Deelname aan deze opleiding houdt de volgende opdrachten in:

 • Het in supervisie brengen van het eigen werk als hulpverlener met een cliënt of cliëntsysteem, met nadruk op analyse en interventie vanuit de relationeel-ethische dimensie.
 • Het inbrengen van de relatie met de eigen context in de leertherapie met het doel het eigen legaat als hulpverlener uit te zuiveren.
 • Het grondig bestuderen van de opgegeven literatuur.
 • Het deelnemen aan een huiswerkgroep, die minstens 6 dagdelen per jaar samenkomt, en gekoppeld is aan de methodiek en de supervisie.
 • Bij het einde van het tweede jaar een toetsing van het geleerde.

Praktisch

Wie geen basisopleiding bij Leren over Leven heeft gedaan en denkt toch in aanmerking te kunnen komen voor deze vervolgopleiding, mag zich aanmelden via bijgaand formulier en wordt gecontacteerd voor een toelatingsgesprek met eventueel een proef.

Ook als er speciale afspraken moeten gemaakt of regelingen moeten getroffen worden i.v.m. werksituatie of mandaat, is een toelatingsgesprek nodig. Gelieve dit te vermelden op het aanmeldingsformulier.

Dagen

14 methodiekdagen, 18 dagdelen supervisie. De lesdag is donderdag. De supervisieplanning krijg je toegestuurd als je je aangemeld hebt. + 25 dagdelen leertherapie. De leertherapie doe je in een groep van 6 personen. Het zijn 25 zittingen van 2,5 uur.

Inschrijven

Locatie Amsterdam
Code VOCBA19

Docenten: Jan Hoet en Leen Hermkens (zie ook 'Wie zijn wij')

Prijs € 5650,- (voor 2 jaar) exclusief literatuur (+/- € 175,-)
Extra info Lesdagen zijn van 09.30 tot 17.00 uur. Koffie en thee inbegrepen

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 maand voor aanvang. Je kunt inschrijven en het inschrijfgeld van € 500,00 over te maken. Je ontvangt dan van ons een bevestiging van inschrijving, een factuur en een contract. Mocht er voor 1 van de locaties te weinig aanmeldingen zijn dan kun je op de andere locatie altijd aansluiten.

De opleiding gaat door bij 12 deelnemers en kent een maximum van 16 deelnemers.

Inschrijven nieuwsbrief

Contact

crkboPotgietersstraat 571
1053 XT Amsterdam

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mirjam Bakker: 06 19 85 73 66

Copyright © Opleidingsinstituut Contextuele Studies