Geweldloos Verzet / Nieuwe Autoriteit Basisopleiding

Op zoek naar een benadering om in machteloos makende opvoedingssituaties, resterende positieve en constructieve krachten aan te boren, kwam de Israëlische psycholoog Haim Omer uit bij het Geweldloos Verzet.

Geweldloos verzet is een leer die ontwikkeld werd in de context van de sociaal-politieke strijd (Mahatma Gandhi, Martin Luther King e.a.).

Er wordt afgezien van fysiek geweld en van het gebruik van woorden met een vernederende of beledigende strekking. Escalaties worden voorkomen én verzet wordt geboden. Ouders weer aanwezig in het leven van het kind, waarbij de boodschap luidt: “Ik ben hier! Ik ben je ouder en ik blijf je ouder! Ik geef niet toe en ik geef je niet op!” Zowel ouders, als kinderen hebben het recht om in elkaars leven een rol van betekenis te spelen. Ouders, docenten en hulpverleners hebben ook de plicht om met zorg én toezicht aanwezig te zijn in het leven van de jonge opgroeiende adolescent, die aan hen is toevertrouwd.

Doelstelling

Je verwerft inzicht in het doorbreken van de spiraal van geweld. Je krijgt heel concrete methodieken aangereikt en oefent om ermee te werken. Je reflecteert op reële situaties van uzelf en collega-cursisten en zoekt wegen om hierin te interveniëren.

Na deze training ben je in staat de principes van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit toe te passen. Je kunt de uitgangspunten vertalen naar concrete acties in verschillende contexten. Je kunt interventies implementeren en opvolgen. Eveneens ben je in staat om de principes van geweldloos verzet aan derden uit te leggen en hen ervoor te motiveren (cliënten, collega’s, …)

Haim Omer ontwikkelde verschillende interventies om ouderlijke aanwezigheid en geweldloos verzet in praktijk te brengen: de uitgestelde reactie; de aankondiging; de sit-in; doorbreken van geheimhouding; de telefoonronde; volgen; bevelen weigeren; verzoeningsgebaren; enz.
Wij, Leren over Leven, zijn International Training Partner van NVR school, Israël
Deze training is erkend als effectieve interventie door het Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doelgroep en voorwaarden

Een basis training voor wie op de werkvloer regelmatig geconfronteerd wordt met situaties die escaleren, met destructief of agressief gedrag, met dreigende ontsporing in tussenmenselijke verhoudingen.

HBO of hoger opgeleid en werkzaam als hulpverlener, pedagogisch medewerker, jongerenwerker, coach, docent, leerkracht, intern begeleider en (sport)trainer.
Er is geen voorkennis van geweldloos verzet of van contextuele hulpverlening vereist.

Inhoud

Ouders, docenten of opvoeders die worden geconfronteerd met agressief en zelfdestructief gedrag van kinderen staan voor een dilemma. Sommigen proberen het met berisping, dreigement en straf. Anderen kiezen de weg van overreding, acceptatie en begrip. De keuze tussen de ‘harde' en de ‘zachte' aanpak leidt niet alleen tot polarisatie en verwijdering tussen ouders en opvoeders. Beide opvoedingsstijlen mislukken omdat dit telkens ook tot escalaties leidt met de betrokken jongeren.

Situering

In deze opleiding leer je zorgvuldig én effectief om te gaan met deze situaties. Niet alleen verwerf je inzicht in de spiraal van geweld en destructieve actie-reactie, je krijgt ook heel concrete interventies aangereikt om deze spiraal te helpen doorbreken. Aanwezigheid (Presentie) is daarbij cruciaal wat ondermeer bestaat uit stoppen van de escalatie, waakzame zorg en doorbreken van isolement. Stuk voor stuk heel efficiënte stappen die echter moed en kunde vergen. We besteden ook heel wat aandacht aan het betrekken en inzetten van een netwerk. Zoeken en aanboren van hulpbronnen is op alle vlakken erg belangrijk. Zowel voor ouders die te maken krijgen met destructief gedrag van kinderen als voor hulpverleners die proberen gezinnen hierin bij te staan. Waar je ook staat; je kunt het niet alleen.

Daarenboven gaan we in de opleiding ook uitgebreid in op de implementatie van deze methodiek. Hoe geef je dit door aan collega's? Hoe vertaal je de aanpak naar interne werkwijzen en afspraken? Zetten we hiermee de bestaande mentaliteit op de helling of is het complementair? Door te werken aan deze vragen is dit een leertraject waar niet alleen de individuele deelnemer maar ook zijn of haar team en organisatie baat bij heeft.

Volgende thema’s komen aan bod:

  • Achtergronden van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit: de sociaal politieke strijd, opvattingen over geweld, situering binnen het brede veld van familiehulpverlening.
  • Escalaties: types van escalaties, ontstaan van escalaties, uitlokkende factoren,  weerstaan aan provocaties.
  • Attitude: welke relatie aanbieden?, nabijheid en begrenzing, zelfcontrole en weerstaan, duurzaamheid en transparantie, gedeelde verantwoordelijkheid.
  • Nieuwe en oude autoriteit.
  • Doorbreken van de geheimhouding: helpers en bemiddelaars, een ondersteunend netwerk, inschakelen van de publieke opinie, samenwerking ouders en leerkrachten, ouders en hulpverleners, ouderlijke aanwezigheid, zowel thuis als buitenshuis.
  • Specifieke interventies: uitgestelde reactie, aankondiging, sit-in, telefoonronde, volgen, staking en bevelen weigeren, verzoeningsgebaren, respect voor de tegenstander, research.

Werkwijze

In korte theoretische uiteenzettingen wordt in deze 6 daagse een kennismaking geboden met de ideeën en werkwijze van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet. Deelnemers leren deze ideeën te integreren in hun eigen hulpverleningspraktijk. Er wordt ervaren en o.a. geoefend via rollenspel. Ook zijn er twee supervisiedagen. Studenten leren gezagsdragers te helpen een duidelijke, overtuigende en op geweldloos verzet gebaseerde houding aan te nemen tegenover extreem gedrag van hun kinderen.

Literatuur

Naast verschillende artikelen maakt de opleiding gebruik van volgende boeken:

  • Omer, H. & Wiebenga E.(2015). Geweldloos verzet in gezinnen Houten: Bohn Stafleu van Loghum ISBN: 9 789036 809481
  • Omer, H. (2011) Nieuwe autoriteit Molemann Mental Healths en Hogrefe Uitgevers ISBN: 9789079729517
  • F. Van Holen, A. Lampo en J. Vanderfaeillie (Eds.) (2011). Nonviolent Resistance and the New Authority in Family Therapy, Education and Psychiatric Care Brussel: VUBPRESS Brussels University Press ISBN: 978 90 5487 839 1

Docenten

Ineke Bannink is maatschappelijk werker, relatie- en gezinstherapeut en Contextueel Therapeut. Zij volgde de Voortgezette Opleiding Jeugd en Gezin, Relatie- en Gezinstherapie en Contextuele hulpverlening bij Leren over Leven. Ineke is docent en supervisor bij Leren over Leven -OICS (LVSC geregistreerd ). Ze is sinds 2007 gepakt door het gedachtegoed N.A./G.V. en is opgeleid door trainers uit Israël, in België en Nederland. Ze was deelnemer aan de NVR conferenties in Londen, Antwerpen, München en Malmö over geweldloos verzet en nieuwe autoriteit. Ook is zij werkzaam bij Fiom Utrecht en heeft een zelfstandige praktijk voor contextuele hulpverlening. Zij is geregistreerd bij NVRG, BVRGS en VCW.

Carla Stals, docent & Geweldloos Verzet trainer, is opgeleid in het jeugdwelzijnswerk, werkt als projectleider en trainer Nieuwe Autoriteit binnen een jeugdhulpverleningsorganisatie en heeft tevens een eigen praktijk. Mede op basis van extra opleidingen en cursussen - o.a. Leren over Leven, De Bascule,Vraagkracht, Lorentzhuis en Molemann Health - is ze gespecialiseerd op vier gebieden: contextueel werken, oplossingsgericht werken, competentiegericht werken en Nieuwe Autoriteit.

Praktisch

Totale studiebelasting 58 uren waarvan 36 contacturen.  Tevens wordt van deelnemers verwacht dat ze tijd voorzien voor studie en lectuur, huiswerk en casusvoorbereiding. Bij de training hoort eveneens een eindopdracht.

Inschrijven

Locatie: Utrecht
Code:    JGVU21

Prijs € 1250,- incl reader en exclusief literatuur.
Literatuur ca € 100,-
Zelfstudie-uren ca 50 uur
SKJ geaccrediteerd
Extra info lestijden van 9.30 uur tot 16.30 uur. Koffie en thee inbegrepen.

Je kunt inschrijven en een deel van het opleidingsgeld € 250 overmaken. Je ontvangt dan van ons een bevestiging van inschrijving, een factuur . 
De inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling. Inschrijven kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang.

De opleiding gaat door bij 8 deelnemers en kent een maximum van 20 deelnemers.

Inschrijven nieuwsbrief

Contact

crkboPotgietersstraat 57-1
1053 XT Amsterdam

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mirjam Bakker: 06 19 85 73 66

Copyright © Leren over Leven - Opleidingsinstituut Contextuele Studies