Skip to main content


Geweldloos Verzet / Nieuwe Autoriteit  
8-daagse Basisopleiding

Korte beschrijving

Ouders, docenten of opvoeders die worden geconfronteerd met agressief en zelfdestructief gedrag van kinderen staan voor een dilemma. Sommigen proberen het met berisping, dreigement en straf. Anderen kiezen de weg van overreding, acceptatie en begrip. De keuze tussen de ‘harde' en de ‘zachte' aanpak leidt niet alleen tot polarisatie en verwijdering tussen ouders en andere opvoeders. Beide opvoedingsstijlen mislukken omdat dit telkens ook tot escalaties leidt met de betrokken jongeren.

In deze achtdaagse opleiding leren de deelnemers de uitgangspunten van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit zoals ontwikkeld door de Israëlische psycholoog Haim Omer. Zijn ideeën over een nieuwe vorm van gezag dat gepaard gaat met geweldloos verzet kunnen ouders en andere opvoeders helpen om impasses te doorbreken en escalaties te voorkomen.

Deelnemers leren tevens de belangrijkste technieken vanuit deze methode toe te passen en ouders en andere opvoeders te motiveren te gaan handelen op basis van de uitgangspunten van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit.

In drie speciale supervisiedagen leren deelnemers het geleerde te integreren in hun werksituatie en te reflecteren op hun handelingspraktijk

Doelstelling

Je verwerft inzicht in het doorbreken van de spiraal van geweld. Je krijgt heel concrete methodieken aangereikt en oefent om ermee te werken. Je reflecteert op reële situaties van jezelf en collega /deelnemer en zoekt wegen om hierin te interveniëren.

Na deze training ben je in staat de principes van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit toe te passen. Je kunt de uitgangspunten vertalen naar concrete acties in verschillende contexten. Je kunt interventies implementeren en opvolgen. Eveneens ben je in staat om de principes van geweldloos verzet aan derden uit te leggen en hen ervoor te motiveren (cliënten, collega’s, …)

Leeruitkomsten

Na afloop van deze training:

 • Kennen deelnemers de achtergronden en uitgangspunten van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit
 • Zijn deelnemers vertrouwd met de attitude-aspecten die deze methode vraagt van ouders, maar tevens van hulpverleners en kunnen zij zich tot deze attitude-aspecten verhouden
 • Hebben de deelnemers inzicht in de spiraal van geweld en het doorbreken hiervan.
 • Zijn deelnemers in staat om de uitgangspunten van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos aan ouders, andere opvoeders en collega's uit te leggen en hen hiervoor te motiveren.
 • Zijn deelnemers in staat de principes van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit toe te passen in verschillende contexten.
 • Zijn deelnemers in staat om de principes van geweldloos verzet aan derden uit te leggen en hen ervoor te motiveren (cliënten, collega’s, …)
 • Zijn deelnemers in staat om samen met elkaar vanuit de principes van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit te reflecteren op hun eigen handelen en het handelen van collega's.

Toepassing van het geleerde

Gedurende de vijf lesdagen wordt verbinding gelegd met de dagelijkse werkpraktijk van deelnemers door ingebrachte casuïstiek, voorbeeld casuïstiek van de docenten en oefening met rollenspel. Door middel van drie supervisiedagen wordt speciale aandacht besteed aan de implementatie van het geleerde door de deelnemers en worden zij geholpen om met elkaar te reflecteren op hun handelwijze.

Studiebelasting

 • De omvang van de opleiding is acht dagen van 6 uur (totaal 48 uur)
 • Voor de vijf lesdagen wordt uitgegaan van 3 uur literatuurstudie per lesdag (totaal 15 uur)
 • Voor de drie dagen supervisie wordt uitgegaan van 3 uur voorbereiding van casuïstiek ter inbreng (totaal 9 uur)
 • Voor de eindopdracht wordt uitgegaan van 4 uur werkzaamheden (totaal 4 uur)
 • Totale studiebelasting voor de opleiding bedraagt 76 uur.

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een take-home tentamen

Literatuur

 • Holen, F. van, Lampo, A. & Vanderfaeillie, J. (2011). Nonviolent Resistance and the New Authority in Family Therapy, Education and Psychiatric Care Brussel: VUBPRESS Brussels University Press
 • Omer, H. (2011). Nieuwe autoriteit. Samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.
 • Omer, H. & Wiebenga, E. (2015). Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum.

Docenten

Ineke Bannink en Colette Montens

Inschrijven

Startdatum: september 2023
Locatie: Utrecht
Code:    JGVU23

Prijs € 2000,-. Prijs is incl. reader en excl literatuur.
Literatuur ca € 150,-
Zelfstudie-uren ca 60 uur
SKJ geaccrediteeerd
Extra info lestijden van 9.30 uur tot 16.30 uur. Koffie en thee inbegrepen.

Je kunt inschrijven en een deel van het opleidingsgeld € 250 overmaken. Je ontvangt dan van ons een bevestiging van inschrijving, een factuur . 
De inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling. Inschrijven kan tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang.

De opleiding gaat door bij 8 deelnemers en kent een maximum van 16 deelnemers.