Dit ben ik! -kind, ouders en pleegzorg

Methode

De methode is geschreven vanuit de contextuele visie op hulpverlening, waarbij de hulpverlener zich richt op de loyaliteiten van kinderen t.o.v. ouders, de "onzichtbare archieven" van geven en ontvangen en de verdeling van baten en lasten binnen een familiesysteem. De weg waarlangs de taxatie van deze balansen plaatsvindt is die van "rechtstreeks aanspreken". Wanneer je in de "elementaire triade" woorden of stem mag geven aan je eigen werkelijkheid, ervaar je dat ieder persoon in een relatie aandacht verdient (veelzijdige verdiensten).

Het breken van transgenerationele herhalingen van destructieve patronen vraagt van een ieder die deel uitmaakt van een elementaire triade nu juist om 'ethische verbeeldingskracht' te vinden om zich er toe te zetten elkaar aan te spreken. De uitnodiging bij het werken met deze methode en werkwijze van "Dit ben ik" is dat het kind mag gaan uitspreken wie het is en wat het nodig heeft om te zien en gezien te worden in een context waar in de biologische ouders al dan niet tijdelijk, verplicht of vrijwillig, weinig of geen zorg voor het kind kunnen dragen.

Voor wie?

Voor (contextueel) hulpverleners die hun mogelijkheden in het werken met pleeggezinnen willen vergroten.

Ondanks dat de ouders (tijdelijk) niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen, is 'passend geven en ontvangen' door 'verantwoord ouderschap' mogelijk en kan het kind de relatie met zijn of haar ouders als 'betrouwbaar' ervaren.

De inzet van pleegzorg legt een verzwaring in het grootboek van de familiale lasten, maar hoeft deze niet volledig uit balans te brengen. Pleegzorg kan hier juist een hulpbron voor herstel zijn, als ouders er in slagen om passende zorg te blijven bieden. Vanuit de pleegzorg begeleiding samen werken met het kind én zijn (groot)ouders is zo geen 'stap achteruit', maar geeft kansen tot herstel "van betrouwbaarheid in relaties" voor de toekomst!

Deze methode en werkwijze van "Dit ben ik!’ is geschreven om met kinderen die geplaatst zijn in de pleegzorg een boek te maken over hun eigen leven en de betekenis van het opgroeien in een pleeggezin of gezinshuis. Dit geeft ZICHT op wat het kind nodig heeft om gezien en gehoord te worden en INZICHT in hoe het kind loyaal kan blijven aan de beide biologische ouders en de gezins(huis)ouders. Door het maken van een eigen boek komen hulpverlener en kind in gesprek over de betekenis van de pleegzorg in het leven van het kind. Het werkmateriaal is flexibel inzetbaar - afhankelijk van de leeftijd, de specifieke en unieke omstandigheden en de individuele beleving van het kind. Symboliek en creatieve werkvormen zoals schrijven, tekenen en fotograferen maken het makkelijker om hier uiting aan te geven. Het individuele werken met het kind, gecombineerd met het passend werken met het kind én de context van het kind (ouders en pleegouders) is het uitgangspunt van werken met deze methode en werkwijze.

Het werkmateriaal ondersteunt de verschillende -en passend gemaakte interventies die de hulpverlener(s) met het kind en diens (pleeg)ouders maken. Deze interventies zijn gericht op:

 • ondersteunen van ouders om het kind te zien en te horen in wat het nodig heeft ("passend" geven en -ontvangen van zorg);
 • ouders uitnodigen om hun plaats in te nemen in de generaties; waar zit destructief recht, loyaliteiten, roulerende rekeningen? Erkennen pijn van ouders, hulpbronnen aanboren en acties /moratorium begeleiden;
 • helpen bij afbakening en validatie (positionering) in dialoog van de ouder naar geschiedenis en toekomst;
 • begeleiden pleegouders in 'afbakening' en 'validatie' in hun rol als pleegouders;
 • ondersteuning als 'hulpbron' aanbieden in pleeggezin;
 • begeleiden van het kind door een "onafhankelijk" hulpverlener in het contact met biologische ouders en pleegouders;
 • begeleiden van het kind in relatie met de (pleeg)ouders met oog voor openlijk en passend loyaal mogen zijn en inzicht in mogelijke parentificatie;
 • aanvullend en specifiek maken van begeleiding afgestemd op de unieke hulpvraag van het kind en context.

Inhoud

Gedurende deze 3-daagse training leer je werken met de methode "Dit ben ik! -kind, ouders en pleegzorg." Op de eerste dag ligt het accent op de theorie, tijdens dag 2 en 3 oefen je stapsgewijs te werken met het werkboek, de creatieve werkvormen en hoe hiermee te variëren afhankelijk van leeftijd van het kind en de specifieke situatie in de context. Er is veel ruimte voor het inbrengen van de eigen werkpraktijk.

Doelgroep en voorwaarden

Voor contextueel hulpverleners die vanuit een instelling voor pleegzorg hun mogelijkheden in het werken met kind, ouders en pleeggezin willen vergroten.

Instroomeisen : Relevante Hbo/Wo opleiding in een sociaal agogische richting (of hieraan gelijkwaardig). Kennis van het contextuele denken is vereist.

Bijzonderheden:

 • Agenda

  3 daagse training

 • Lestijden
  Van 9.30 tot 16.30 uur, koffie en thee inbegrepen
 • Locatie
  Zwolle
 • Prijs

  € 615,- (incl. startpakket werkmaterialen)

 • Code

  DBIOPZ22

 • Accreditatie

   SKJ 24

 • Zelfstudie-uren
  6

Inschrijven nieuwsbrief

Contact

crkboPotgietersstraat 57-1
1053 XT Amsterdam

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mirjam Bakker: 06 19 85 73 66

Copyright © Leren over Leven - Opleidingsinstituut Contextuele Studies