Skip to main content


Over Leren over Leven, Opleidingsinstituut Contextuele Studies (OICS)

Wij staan voor een dialogische opleidingsstijl. Naast het doorgeven van kennis en het eigen maken van vaardigheden, willen we het leren door ervaren bevorderen. Het onderzoeken en doorleven van persoonlijke ervaringen van de student binnen de eigen context, waaronder ook de werkcontext, en de voortgaande reflectie hierop bevordert een ervaringsgericht proces. Het doel van dit leerproces is het ontwikkelen van een dialogische veelzijdig gerichte attitude in het werken met cliënten/klanten en hun context.

Tegelijk creëren we ruimte voor vernieuwing en verdieping ten dienste van de zich steeds ontwikkelende hulpverlening en therapie in een voortdurend veranderende wereld. Een wereld die bestaat uit mensen uit diverse culturen; daar besteden we in onze opleidingen zowel inhoudelijk als vanuit de ervaringen van de docenten aandacht aan.

Doelstelling Leren over Leven

De stichting Leren over Leven, Opleidingsinstituut Contextuele Studies (OICS) heeft een tweeledige doelstelling; bevordering van de contextuele hulpverlening en therapie en verspreiding van het contextuele gedachtegoed buiten het domein van de hulpverlening. Hier werken we aan met trainingen, workshops en opleidingen, het verzorgen van publicaties en de organisatie van studiedagen/seminars.

Daarnaast willen we een platform zijn en bieden voor initiatieven die in brede zin het contextuele gedachtegoed helpen ontwikkelen en, waar mogelijk, toe te passen.

Onze opleidingsstaf beschikt over een enorme dosis aan kennis en ervaring en biedt daarmee aan elkaar en studenten de nodige inspiratie. Wij zoeken voortdurend naar verdieping van de contextuele theorie. Ook zoeken we naar verbindingen met verwante stromingen, zoals Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit. Een stroming die inmiddels ook een aantal jaren met veel succes door ons team gedoceerd wordt.

Naast ons vaste opleidings- en trainingsaanbod verzorgen wij trainingen op maat en Incompany trainingen. Wij doen dit met veel passie omdat het ons steeds weer dwingt na te denken hoe in verschillende sectoren - zoals onderwijs, ouderenzorg, (kinder)psychiatrie, de sociale wijkteams en verslavingszorg - de contextuele benadering op de beste manier toegepast kan worden.

Zo blijven wij ook zelf in ontwikkeling.

Al onze docenten werken naast hun opleidingsactiviteiten ook in de praktijk. Ze komen uit diverse culturen, publiceren ook eigen werk en kunnen de theorie voortdurend koppelen aan hun eigen praktijkervaring.

Stichting Leren over Leven, Opleidingsinstituut Contextuele Studies, een initiatief (april 2015) van Mirjam Bakker en Greet de Bruijn, is ontstaan nadat de Belgische vereniging Leren over Leven, leerschool voor contextuele vorming is gestopt met hun werkzaamheden in Nederland. De stichting heeft de steun van alle oud-bestuurders en docenten.