Skip to main content

Vrijstellingenbeleid

Als je denkt in aanmerking te kunnen komen voor vrijstelling voor bepaalde onderdelen van de opleiding dien je dat voor aanvang van de opleiding aan te vragen. Het is onze visie dat het veelal beter is de hele opleiding te volgen, omdat het missen van bepaalde onderdelen de samenhang van het programma en het meegroeien met de groep kunnen belemmeren.

Dit is met name van toepassing in de basisopleiding, binnen deze opleiding verlenen wij dan ook geen vrijstellingen, ook niet voor bijvoorbeeld supervisie.
Voor toelating tot de vervolgopleiding geldt dat er aantoonbaar zoveel uren contextuele opleiding gemaakt moeten zijn gevolgd als in de basisopleiding van Leren over Leven. Studenten van de tweejarige opleiding van Orthoconsult komen hiervoor in aanmerking. Evenals de oud studenten van de VO-opleiding Jeugd, gezin en context te Amsterdam en de Post HBO basisopleiding (2 jaar) van het ICB Ede.

Voor overige opleidingen maken wij geen standaard uitzonderingen.
Mocht u echter toch in aanmerking willen komen dan kunt u hiertoe altijd schriftelijk een aanvraag doen.

Verzoeken om vrijstelling zullen worden beoordeeld door de opleidingscoördinator en zullen per individuele aanvraag in behandeling worden genomen en beoordeeld. Eventueel kan een gesprek noodzakelijk zijn om tot een goede afweging te komen. Leidend bij de besluitvorming is of de aanvrager aantoonbaar contextueel methodisch onderwijs heeft gevolgd, het aantal uren en het opleidingsniveau zullen hierbij doorslaggevend zijn.

NB

  • Aan het aanvragen van vrijstelling zijn geen kosten verbonden.
  • Diploma’s, getuigschriften en andere relevante documenten dienen bij de aanvraag aangeleverd te worden.
  • Bij onvolledige informatie kan het verzoek niet in behandeling worden genomen.