Wie zijn wij?

Mirjam Bakker

oprichter, bestuurder, docent & trainer

Mirjam is jarenlang werkzaam geweest binnen de jeugdzorg en heeft daar verschillende functies vervuld. Zo heeft zij verschillende CLAS-projecten opgezet en is daarin werkzaam geweest als behandelaar, teamleider en behandelcoördinator. Voordat zij volledig ging voor Leren over Leven – OICS was zij manager jeugdhulp voor een grote organisatie in Gelderland. Mirjam is maatschappelijk werker en opgeleid als supervisor, lid van LVSC.  Mirjam specialiseerde zich in de contextuele benadering door de 4-jarige opleiding bij Leren over Leven te volgen. Tevens was zij bestuurslid en voorzitter van de Vereniging van Contextueel Werkers in Nederland en België. Naast haar werkzaamheden voor Leren over Leven – OICS heeft zij een zelfstandige praktijk voor contextuele hulpverlening in Amsterdam.

Ineke Bannink

docent, supervisor, Geweldloos Verzet trainer
Ineke Bannink is maatschappelijk werker, relatie- en gezinstherapeut en Contextueel Therapeut. Zij volgde de Voortgezette Opleiding Jeugd en Gezin, Relatie- en Gezinstherapie en Contextuele hulpverlening bij Leren over Leven. Ineke is docent en supervisor bij Leren over Leven. Sinds 2005 inspireert het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet haar. Ze is opgeleid door trainers uit Israël in België en Nederland. Ze geregistreerd bij NVRG, VCW en LVSC.

Amanda Leeftink

Amanda Leeftink is maatschappelijk werkster en specialiseerde zich in de contextuele benadering door de vierjarige opleiding bij Leren over Leven in Utrecht te volgen. 
Vanaf 2003 werkt ze als zelfstandige vanuit haar praktijk 'Codans'.
In samenwerking met Leren over Leven geeft zij driedaagse trainingen voor hulpverleners die met de methode en werkwijze “Dit ben ik!” in thema willen gaan werken.
Ook geeft zij voor Leren over Leven de trainingen "Inleiding contextueel werken" en “werken met Duplo”.

René Knip

trainer workshop echtscheidingen, supervisor, gastdocent

René Knip is werkzaam als (leer)therapeut, supervisor en trainer in zijn eigen praktijk Verhaal en Context, en docent bij het NCOI. Daarvoor was hij o.a. hulpverlener binnen de ambulante jeugdzorg, teamleider en supervisor. René studeerde HBO maatschappelijk werk (CHE), volgde de voortgezette Opleiding Jeugd, Gezin en Pleegzorg (Hogeschool van Amsterdam), de Masterclass Contextuele Therapie (Hogeschool van Amsterdam), psychologie (MSc) aan de Universiteit Utrecht en genoot een Supervisorenopleiding (PEA).

Mirjam Diatlowicki

Leertherapeut en Supervisor
Mirjam Diatlowicki is werkzaam in haar eigen praktijk en volgde de Voortgezette Opleiding Jeugd, Pleeg en Gezinszorg bij de Hogeschool van Amsterdam, de Contextuele opleiding volgde ze bij Leren over Leven en diverse andere voortgezette opleidingen. Mirjam is LVSC en VCW erkend supervisor en leertherapeut bij Leren over Leven. Zij was in februari 2011 deelnemer aan de basic course of study in NVR in Tel Aviv.

Annette Melzer

SUPERVISOR, CONTEXTUEEL COUNSELOR, GEESTELIJK VERZORGER/PREDIKANT

Annette Melzer is werkzaam als supervisor (LVSC / VCW reg) en contextueel counselor in haar eigen praktijk. Ze is opgeleid als predikant en geestelijk verzorger en werkt in de Ouderenzorg bij StichtingSamenZorgen. De vraag naar ‘fairness’ en het zoeken naar mogelijke wegen van herstel van betrouwbaarheid in relaties is iets wat haar drijft. Tijdens de studie in Amsterdam kwam zij al in aanraking met het contextuele benadering via Hanneke Meulink – Korf en sinds de diverse contextuele opleidingen vanaf 1999 is het gedachtegoed niet meer weg te denken in haar doen en laten. Sinds 2012 is zij opleider samen met Kees Bregman bij de Stichting Contextueel Pastoraat. In de redactie van Contextuele Berichten schrijven ze als opleiders mn de theoretische uitwerking van de verschillende onderwerpen in hun vaste rubriek ‘opnieuw aangesproken’.

Le-Xuan Tran

Supervisor en LEERTHERAPEUT

Le-Xuan werkt voor Leren over Leven als supervisor en Leertherapeut. Verder is zij  werkzaam op de Academie voor Sociale Studies in Breda als Docent. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor psycho-sociale hulpverlening en professionele begeleiding. Ze is geregisteerd supervisor bij LVSC.

Eric Wilms

SUPERVISOR

Als (leer-)supervisor heb ik aandacht voor contrast- en grenservaringen die de supervisant in zijn werk met cliënten tegenkomt. Ook de mogelijke contrast- en grenservaringen van de professional kunnen als kennisbron onderzocht worden en deel gaan uitmaken van zijn professionele repertoire. Met visies, methodieken en praktische suggesties worden perspectiefwisselingen voorgelegd die kantelmomenten in denken en handelen stimuleren. Diversiteit is hierbij leidend en niet-oordelen uitgangspunt. De benadering is ruimte scheppend voor ieders eigenheid.

Ruurd van de Water

docent, Over de filosofie van Martin Buber

Ruurd van de Water is geestelijk verzorger - Martini Ziekenhuis Groningen Contextueel Therapeut (NVPA). Hij studeerde af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de Wijsgerige Theologie aan de Faculteit Godgeleerdheid, met aandacht voor Ethiek als specialisatie, waarin aandacht voor de dialogische filosofie van Martin Buber. Hij volgde de trainingsdagen van de PThU olv. dr. Hanneke Meulink-Korf en dr. Kees Bregman met als thema: Martin Buber en de dialoog, samenspraak Rosenzweig/Rosenstock - Huessy, Buber’s ‘nieuwe denken’als inspiratiebron voor pastoraat en spiritualiteit - een nieuw licht op het omgaan met relaties en vragen rond schuld en dialoog.

Jan Hoet

docent, Supervisor Geweldloos-Verzet -trainer

Jan Hoet is psycholoog, psychotherapeut. Hij is systeemtheoretisch en contextueel opgeleid. Jan heeft ruime ervaring in de ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg. Hij is erkend opleider en supervisor voor de Vereniging van Contextueel Werkers, voor de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, en Systeemcounseling, en voor de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. Jan is ook stichtend lid van de Belgische Vereniging voor Geweldloos Verzet.

Albert Duinkerken

supervisor

Albert Duinkerken is werkzaam als systeemtherapeut binnen de Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Hij heeft vele jaren gewerkt binnen de adoptiehulpverlening en binnen de psychiatrie. Daarnaast is hij een VCW erkend supervisor. Voor het VCW tijdschrift heeft hij diverse artikelen geschreven over o.a. hechting en loyaliteit. Daarnaast heeft hij een boek geschreven over het leven van zijn dove ouders. Hij probeert in zijn werk als therapeut mensen bij elkaar te brengen, iets dat hij aankomende therapeuten binnen supervisie graag wil meegeven.

Greet de Bruijn

Medeoprichter, counselor, trainer/opleider, therapeut en coach

Greet werkt voornamelijk met families en geeft trainingen en lezingen in zorg en onderwijs. Brengt kind en gezin, onderwijs en preventieve zorg bij elkaar en is gespecialiseerd in EFT relatietherapie en Contextueel werken.(context en intergenerationeel) Ze heeft een eigen praktijk in Nuenen en werkt als systeem therapeut bij Mensano in Lieshout. Organiseert ook symposia en schrijft boeken over deze thema’s.

Thea Bombeek

trainer

Thea Bombeek is contextueel en creatief therapeut, trainer, en supervisor (CSA – Londen). Ze is maatschappelijk werker, kunsthistorica en mater in personeelswetenschappen. Ze is Master Certified Coach (ICF), Certified Transformational Presence Coach (Alan Seale) en cross cultural coach. Als eeuwig student volgde ze opleidingen in cliënt-centerend therapie, familie en organisatieopstellingen, ontological coaching, spiritueel leiderschap, Theory U, narratieve therapie, Ecoute Ton Corps, Live the Connection en Transcendente Meditatie. Als bedrijfscoach en loopbaanbegeleider werkt ze in company. Daarnaast heeft ze een zelfstandige praktijk in België waar ze werkt met volwassen met vragen rond relaties, zingeving, rouw, burn-out en zelfvertrouwen.

Leontien Schaeffers - Vervoort

Bedrijfstrainingen, in company trainer

Leontien Schaeffers - Vervoort begon in het basisonderwijs na haar studie aan de Pedagogische Academie, schoolde om en werd docent/adviseur/coach in ICT, onder meer bij Philips. . Sinds 2008 is ze werkzaam als contextueel therapeut bij Bijzonder Jeugdwerk en heeft daarnaast een eigen praktijk. Aan de CHE haalde ze haar Master Contextuele Hulpverlening. Ze is gespecialiseerd in complexe problematieken, als casuïstiekbegeleider en als trainer.

Carla Stals

docent, Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet

Carla Stals werkt al ruim 30 jaar met jongeren, (pleeg)ouders en hun schoolcontext. Sinds 2012 heeft zij zich gespecialiseerd als trainer Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet. Zij ondersteunt (pleeg)ouders, professionals, leerkrachten en schoolteams in het aanpakken en voorkomen van moeilijk gedrag bij jongeren.

Han Sauren

gastdocent, supervisor, workshop duplo

Na meer dan 40 jaar werkzaam te zijn geweest in de jeugdhulpverlening o.m. bij CLAS (Contextuele behandeling van seksueel misbruik) is Han nu werkzaam in haar eigen praktijk.

Zij studeerde maatschappelijk werk, VO educatief groepswerk , Masterclass contextuele therapie en seksuologie.

Binnen de opleidingen van Leren over Leven is zij docent, supervisor en leertherapeut.

Han is eveneens geregistreerd als supervisor bij de NVRG.

Leen Hermkens

docent, Geweldloos Verzet trainer, supervisor

Leen Hermkens volgde opleidingen maatschappelijk werk, Voortgezette Opleiding gezinsbehandeling, decMasterclass contextuele therapie en diverse andere voortgezette opleidingen. Zij heeft ruime ervaring in de jeugdzorg en was lange tijd behandelaar bij Clas (Contextuele behandeling en Leergroepen voor alle betrokkenen bij seksueel misbruik)in Nederlands Limburg. Leen is opleider en supervisor bij Leren over Leven. Zij is VCW erkend opleider, supervisor en leertherapeut. Lid van BVRGS en NVRG. Zij was in februari 2011 deelnemer aan de basic course of study in NVR in Tel Aviv.

Akbar Barani

gastdocent, supervisor

Akbar Barani, gastdocent & supervisor, is docent, coach, supervisor, leersupervisor en sinds 10 jaar werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam. Ook is hij als supervisor actief bij de Leergang Ervaringsdeskundigheid en Veerkracht (LEV), onderdeel van Postacademisch onderwijs GITP. Akbar volgde de VO-Jeugd, Gezin en Context-opleiding en was daar nadien ook jarenlang als docent en kernopleider werkzaam.

Maureen Davis

GASTDOCENT, AFSTAMMINGSVRAGEN, IDENTITEITS- EN CONTEXTUELE PROBLEMATIEK

Maureen Davis is counselor, coach en auteur. Zij studeerde cum laude af aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen (HBO Psychologie). Zij ontwikkelde zich tot specialist op het gebied van afstammingsvragen en de daarmee samenhangende identiteits- en contextuele problematiek. In haar praktijk begeleidt zij zowel (volwassen) donorkinderen, (volwassen) adoptiekinderen als (wens)ouders. De contextuele grondhouding van meerzijdige partijdigheid is hierbij haar leidraad. Zij vindt inspiratie in het gedachtengoed van de filosofen Levinas (de Ander) en Martin Buber (de Ontmoeting). In haar boek ‘Schatgraven in de kelder van tante D., zoektocht naar de onbekende biologische ouder’ laatst zij het individuele verlangen naar afstammingsgegevens in een brede maatschappelijke context.

Wanda Hul

Leertherapeut, supervisor

Wanda Hul is reeds jaren werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg waar zij zowel klinische als ambulante ervaring heeft opgedaan. Na haar opleiding contextuele therapie is zij als contextueel relatie en gezinstherapeute aan de geestelijke gezondheidszorg verbonden gebleven. Wanda is leertherapeut bij leren over leven en heeft een zelfstandige praktijk voor contextuele therapie/leertherapie. Zij is VCW en LVSC geregistreerd.

Kees Bregman

GASTDOCENT
Kees Bregman is gepromoveerd praktisch theoloog en geschoold als contextueel therapeut. Hij werkt naast zijn predikantschap als opleider voor de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland en als contextueel counselor in een eigen praktijk. Kees is bijzonder geboeid door de filosofische grondslagen van de contextuele benadering: het dialogische denken van Martin Buber, aangescherpt door de ethische filosofie van Emmanuel Levinas. In zijn wijze van lesgeven en begeleiden sluit hij graag aan bij verschillende spirituele bronnen. Hij zegt daarvan: “Overal is taal te vinden die ons hart kan openen voor wat wezenlijk is. Taal die zicht kan geven op wat ons te doen staat in onze relaties, met mensen die op ons rekenen en met mensen op wie wij willen rekenen. Inzet is steeds weer: zoeken naar dialogische mogelijkheden, waardoor mensen elkaar recht doen en zich rechtgedaan voelen.”

Inschrijven nieuwsbrief

Contact

crkboPotgietersstraat 57-1
1053 XT Amsterdam

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mirjam Bakker: 06 19 85 73 66

Copyright © Leren over Leven - Opleidingsinstituut Contextuele Studies