Wie zijn wij?


Mirjam Bakker

oprichter, bestuurder, docent, in company trainer

Mirjam Bakker, oprichter, bestuurder & docent & in company trainer, is jarenlang werkzaam binnen de jeugdzorg en heeft daar verschillende functies vervuld. Zo heeft zij verschillende CLAS-projecten opgezet en is daarin werkzaam geweest als behandelaar en behandel coördinator. Op dit moment is zij manager jeugdhulp in Gelderland. Mirjam is maatschappelijk werker en specialiseerde zich in de contextuele benadering door de 4-jarige opleiding bij Leren over Leven te volgen.Naast haar werkzaamheden in de jeugdzorg heeft zij de afgelopen jaren als trainer/opleider voor verschillende opleidingsinstituten gewerkt, tevens was zij jarenlang voorzitter van de Vereniging van Contextueel Werkers in Nederland en België.

Ineke Bannink

docent, supervisor, Geweldloos Verzet trainer

Ineke Bannink is maatschappelijk werker, relatie- en gezinstherapeut en Contextueel Therapeut. Zij volgde de Voortgezette Opleiding Jeugd en Gezin, Relatie- en Gezinstherapie en Contextuele hulpverlening bij Leren over Leven. Ineke is docent en supervisor bij Leren over Leven(LVSC geregistreerd ). Ze is sinds 2007 gepakt is door het gedachtegoed N.A./G.V. en is opgeleid door trainers uit Israël in België en Nederland. Deelnemer aan de conferentie ‘Beyond Behaviour’ te Londen (april 2011) over geweldloos verzet en nieuwe autoriteit. Momenteel is zij tevens werkzaam bij Fiom Utrecht en in een zelfstandige praktijk voor contextuele hulpverlening. Zij is geregistreerd bij NVRG, BVRGS en VCW.

Akbar Barani

gastdocent, supervisor

Akbar Barani, gastdocent & supervisor, is docent, coach, supervisor, leersupervisor en sinds 10 jaar werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam. Ook is hij als supervisor actief bij de Leergang Ervaringsdeskundigheid en Veerkracht (LEV), onderdeel van Postacademisch onderwijs GITP. Akbar volgde de VO-Jeugd, Gezin en Context-opleiding en was daar nadien ook jarenlang als docent en kernopleider werkzaam.

Leen Hermkens

docent, Geweldloos Verzet trainer, supervisor

Leen Hermkens volgde opleidingen maatschappelijk werk, Voortgezette Opleiding gezinsbehandeling, decMasterclass contextuele therapie en diverse andere voortgezette opleidingen. Zij heeft ruime ervaring in de jeugdzorg en was lange tijd behandelaar bij Clas (Contextuele behandeling en Leergroepen voor alle betrokkenen bij seksueel misbruik)in Nederlands Limburg. Leen is opleider en supervisor bij Leren over Leven. Zij is VCW erkend opleider, supervisor en leertherapeut. Lid van BVRGS en NVRG. Zij was in februari 2011 deelnemer aan de basic course of study in NVR in Tel Aviv.

Jan Hoet

docent, Geweldloos Verzet trainer

Jan Hoet is psycholoog-psychotherapeut. Hij volgde een opleiding systeemtheoretische therapie en de Masterclass contextuele therapie. Jan heeft ruime ervaring in de ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg. Voor Leren over Leven werkt Jan als docent en supervisor. Hij is erkend opleider en supervisor bij de Vereniging voor Contextueel Werkers. Hij was deelnemer aan de basic course of study in NVR te Tel Aviv, 2011, en de internationale conferentie ‘Beyond Behaviour’ en founders meeting te Londen, 2011. Jan is tevens stichtend lid van de Belgische vereniging voor geweldloos verzet.

René Knip

trainer workshop echtscheidingen, supervisor, gastdocent

René Knip is werkzaam als (leer)therapeut, supervisor en trainer in zijn eigen praktijk Verhaal en Context, en docent bij het NCOI. Daarvoor was hij o.a. hulpverlener binnen de ambulante jeugdzorg, teamleider en supervisor. René studeerde HBO maatschappelijk werk (CHE), volgde de voortgezette Opleiding Jeugd, Gezin en Pleegzorg (Hogeschool van Amsterdam), de Masterclass Contextuele Therapie (Hogeschool van Amsterdam), psychologie (MSc) aan de Universiteit Utrecht en genoot een Supervisorenopleiding (PEA).

Sanne Roks

In company trainer

Sanne Roks startte haar loopbaan als docent en SOVA trainer. Ze stond negen jaar voor de klas (MBO en HBO) en studeerde Culture Organization and Management aan de VU in Amsterdam. Ze werkt nu vanuit haar eigen bedrijf als programmaontwikkelaar en begeleidingskundige (LVSC coach RC0382 en supervisor S12731) mee in verander- en leertrajecten binnen profit- en non-profit organisaties, met de contextuele benadering als leidraad.

Han Sauren

gastdocent, supervisor, workshop duplo

Han Sauren heeft ruime ervaring in de jeugdhulpverlening en werkt momenteel voor Clas (Contextuele behandeling van seksueel misbruik). Zij studeerde maatschappelijk werk, VO educatief groepswerk en Masterclass contextuele therapie. Han is geregistreerd Seksuoloog NVVS en heeft een zelfstandige praktijk contextuele therapie. Zij is opleider en supervisor binnen de opleidingen van Leren over Leven.

Leontien Schaeffers - Vervoort

Bedrijfstrainingen, in company trainer

Leontien Schaeffers - Vervoort begon in het basisonderwijs na haar studie aan de Pedagogische Academie, schoolde om en werd docent/adviseur/coach in ICT, onder meer bij Philips, is oprichter en mede-eigenaar van een bedrijfsadviesbureau. Sinds 2008 is ze werkzaam als contextueel therapeut bij Bijzonder Jeugdwerk en heeft daarnaast een eigen praktijk. Aan de CHE haalde ze haar Master Contextuele Hulpverlening. Ze is gespecialiseerd in complexe problematieken, als casuïstiekbegeleider en als trainer.

Albert Duinkerken

supervisor

Albert Duinkerken is werkzaam als systeemtherapeut binnen de Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Hij heeft vele jaren gewerkt binnen de adoptiehulpverlening en binnen de psychiatrie. Daarnaast is hij een VCW erkend supervisor. Voor het VCW tijdschrift heeft hij diverse artikelen geschreven over o.a. hechting en loyaliteit. Daarnaast heeft hij een boek geschreven over het leven van zijn dove ouders. Hij probeert in zijn werk als therapeut mensen bij elkaar te brengen, iets dat hij aankomende therapeuten binnen supervisie graag wil meegeven.

Wanda Hul

Leertherapeut, supervisor

Wanda Hul is reeds jaren werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg waar zij zowel klinische als ambulante ervaring heeft opgedaan. Na haar opleiding contextuele therapie is zij als contextueel relatie en gezinstherapeute aan de geestelijke gezondheidszorg verbonden gebleven. Wanda is leertherapeut bij leren over leven en heeft een zelfstandige praktijk voor contextuele therapie/leertherapie. Zij is VCW en LVSC geregistreerd.

Carla Stals

leerdocent, Geweldloos Verzet trainer

Carla Stals is opgeleid in het jeugdwelzijnswerk, werkt als projectleider en trainer Nieuwe Autoriteit binnen een jeugdhulpverleningsorganisatie en heeft tevens een eigen praktijk. Mede op basis van extra opleidingen en cursussen - o.a. Leren over Leven, De Bascule,Vraagkracht, Lorentzhuis en Molemann Health - is ze gespecialiseerd op vier gebieden: contextueel werken, oplossingsgericht werken, competentiegericht werken en Nieuwe Autoriteit.

Ard Nieuwenbroek

trainer

Ard Nieuwenbroek is werkzaam als (leer)therapeut, supervisor en trainer in zijn eigen praktijk Orthohulp, en docent bij Ortho Consult. Sinds 2005 is hij als vrijwilliger werkzaam in een verpleeghuis. Zelf hoort ook hij (met zijn 66 jaar) tot de groep ‘ouder wordende mensen’. Hij is sociaal pedagoog en orthopedagoog en heeft zijn contextuele opleiding gevolgd bij Leren over Leven. Van zijn hand verschenen vele contextuele boeken. Het laatste boek is ‘In gesprek met meneer Alzheimer’, een contextuele visie op dementie. (Quirijn, 2016)

Thea Bombeek

trainer

Thea Bombeek is facilitator, contextueel en creatief therapeut. Ze is maatschappelijk werker, kunsthistorica en mater in personeelswetenschappen. Ze is Professional Certified Coach (ICF), Certified Transformational Presence Coach (Alan Seale) en cross cultural coach. Ze volgde opleidingen in cliënt-centerend therapie, familie en organisatieopstellingen, ontological coaching, spiritueel leiderschap, Theory U, werken met verhalen in therapie, Ecoute Ton Corps, PSYCH-K, TM. Ze is bedrijfscoach en loopbaanbegeleider. Daarnaast heeft ze een zelfstandige praktijk in België waar ze werkt met volwassen met vragen rond relaties, zingeving, rouw, burn-out en zelfvertrouwen.

Rob Paludanus

Als zelfstandig ondernemer bij VraagKracht is Rob gezinscoach, trainer, begeleid intervisies vanuit het Oplossingsgericht gedachtengoed en heeft verschillende internationale oplossingsgerichte opleidingen gevolgd in Londen vanuit Solution Focused Brief Therapy. Daarnaast heeft hij de VO Pedagogische Hulpverlening, vanuit het Contextueel gedachtengoed van Nagy in Amsterdam gevolgd. Hij vindt het steeds weer een uitdaging om via de dialoog met de ander op pad te gaan, om samen te kijken hoe de verschillende balansen in het leven van de ander in beweging te zetten zijn, om zo de focus te leggen op waar iemand graag naartoe wil in plaats van waar iemand last heeft.

Joyce Wetzels

Joyce Wetzels is gedragswetenschapper en heeft een eigen praktijk voor contextuele hulpverlening, Praktijk Joyce Wetzels. Daarvoor werkte ze als onderzoeker bij de Universiteit Maastricht en in de volwassenen- en jeugdhulpverlening, waaronder CLAS. Joyce is achtereenvolgens afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (Hogeschool Maastricht) en Gedragswetenschapper (Universiteit Maastricht). Van 2004 tot 2005 heeft ze de basisopleiding voor Contextuele Hulpverlening gevolgd bij Leren over Leven en van 2014 tot 2016 de specialisatie opleiding aan de Hogeschool Ede. Ze onderhoudt nauwe contacten met de Universiteit Maastricht voor onderzoeksdoeleinden.

Amanda Leeftink

Amanda Leeftink is maatschappelijk werkster en specialiseerde zich in de contextuele benadering door de vierjarige opleiding bij Leren over Leven in Utrecht te volgen. Vanaf 2003 werkt ze als zelfstandige vanuit haar eigen praktijk 'Codans' in Zwolle. Geïnspireerd vanuit het contextuele gedachtengoed heeft zij de methode en werkwijze "Dit ben ik!" geschreven en met bijbehorend materiaal laten ontwikkelen. Als gastdocente op een hogeschool verzorgt zij o.a. lessen over "meerzijdig partijdig werken met kinderen van gescheiden ouders". Ook geeft zij trainingen "inleiding contextueel werken" en werkbegeleiding aan professionals die (vanuit de contextuele visie) als voogd, pleegouder of gezinshuisouder werkzaam zijn in de pleegzorg. Amanda is lid van de VCW, de Vereniging Vrijgevestigde GGZ IJsselland plus.

Ruurd van de Water

Gastdocent, Over de filosofie van Martin Buber

Ruurd van de Water is geestelijk verzorger - Martini Ziekenhuis Groningen Contextueel Therapeut (NVPA)

  • Hij studeerde af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de Wijsgerige Theologie aan de Faculteit Godgeleerdheid, met aandacht voor Ethiek als specialisatie, waarin aandacht voor de dialogische filosofie van Martin Buber.
  • Hij volgde de trainingsdagen van de PThU olv. dr. Hanneke Meulink-Korf en dr. Kees Bregman met als thema: Martin Buber en de dialoog, samenspraak Rosenzweig/Rosenstock - Huessy, Buber’s ‘nieuwe denken’als inspiratiebron voor pastoraat en spiritualiteit - een nieuw licht op het omgaan met relaties en vragen rond schuld en dialoog. 
  • Hij rondde in 2013 de opleiding Contextueel Pastoraat af bij de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland,
  • daarna in 2017 de Specialisatie Contextueel Therapeut aan de Nagy Academie te Utrecht (3e leerjaar in Amsterdam, Leren over Leven, Contextuele Studies).

Annette Melzer

SUPERVISOR, CONTEXTUEEL COUNSELOR, GEESTELIJK VERZORGER/PREDIKANT
Annette Melzer is sinds 2005 werkzaam als supervisor (LVSC reg 2005, VCW reg) en contextueel counselor (2001) in haar eigen praktijk ‘Inzicht’. Ze is opgeleid als predikant en geestelijk verzorger en werkt vooral in het basispastoraat in de PKN en in het CWZ in Nijmegen. De vraag naar ‘fairness’ en het zoeken naar mogelijke wegen van herstel van betrouwbaarheid in relaties is iets wat haar drijft. Tijdens de studie in Amsterdam kwam zij al in aanraking met het contextuele benadering via Hanneke Meulink – Korf en sinds de diverse contextuele opleidingen vanaf 1999 is het gedachtegoed niet meer weg te denken in haar doen en laten. Sinds 2012 is zij opleider samen met Kees Bregman bij de Stichting Contextueel Pastoraat. In de redactie van Contextuele Berichten schrijven ze als opleiders mn de theoretische uitwerking van de verschillende onderwerpen in hun vaste rubriek ‘opnieuw aangesproken’.

Inschrijven nieuwsbrief

Contact

crkboPotgietersstraat 57-1
1053 XT Amsterdam

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mirjam Bakker: 06 19 85 73 66

Copyright © Leren over Leven - Opleidingsinstituut Contextuele Studies