Skip to main content

Wie zijn wij?

Mirjam Bakker

oprichter, bestuurder, docent & trainer

Mirjam is jarenlang werkzaam geweest binnen de jeugdzorg en heeft daar verschillende functies vervuld. Zo heeft zij verschillende CLAS-projecten opgezet en is daarin werkzaam geweest als behandelaar, teamleider en behandelcoördinator. Voordat zij volledig ging voor Leren over Leven – OICS was zij manager jeugdhulp voor een grote organisatie in Gelderland. Mirjam is maatschappelijk werker en opgeleid als supervisor, lid van LVSC.  Mirjam specialiseerde zich in de contextuele benadering door de 4-jarige opleiding bij Leren over Leven te volgen. Tevens was zij bestuurslid en voorzitter van de Vereniging van Contextueel Werkers in Nederland en België. Naast haar werkzaamheden voor Leren over Leven – OICS heeft zij een zelfstandige praktijk voor contextuele hulpverlening in Amsterdam.

Le-Xuan Tran

Opleidingscoordinator, docent, Supervisor en LEERTHERAPEUT

Le-Xuan werkt voor Leren over Leven als supervisor en Leertherapeut. Verder is zij  werkzaam op de Academie voor Sociale Studies in Breda als Docent. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor psycho-sociale hulpverlening en professionele begeleiding. Ze is geregisteerd supervisor bij LVSC.

Amanda Leeftink

docent en trainer

Amanda Leeftink is maatschappelijk werkster en specialiseerde zich in de contextuele benadering door de vierjarige opleiding bij Leren over Leven in Utrecht te volgen. 
Vanaf 2003 werkt ze als zelfstandige vanuit haar praktijk 'Codans'.
In samenwerking met Leren over Leven geeft zij driedaagse trainingen voor hulpverleners die met de methode en werkwijze “Dit ben ik!” in thema willen gaan werken.
Ook geeft zij voor Leren over Leven de trainingen "Inleiding contextueel werken" en “werken met Duplo”.

Shantal Holwijn

Opleidingsdocent en trainer
Shantal heeft als jeugdprofessional ruim 20 jaar ervaring in verschillende functies in de jeugdzorg, o.a. als pedagogisch medewerker, gezinsbegeleider en jeugdbeschermer. Sinds 2019 is zij verbonden aan VanMontfoort, waar ze trainingen voor (jeugd)professionals ontwerpt en verzorgt. Tevens is zij cliëntenambassadeur voor Samen Veilig in Utrecht, inititatiefnemer van het platform ZO-jeugdzorg en heeft zij een trainers -en coachingsopleiding gevolgd. Een diverse mix aan taken en functies, waarbinnen de contextuele benadering steeds de rode draad is. In 2015 rondde zij de Master Contextuele Hulpverlening af en in 2017 de vervolgopleiding voor Contextuele Hulpverlening bij Leren over Leven in Amsterdam. Naast haar contextuele blik op families en hun vraagstukken, heeft Shantal haar focus bij culturele diversiteit en cultuur sensitief werken. Shantal is bij Leren over Leven opleidingsdocent en trainer contextuele hulpverlening. Ontmoeten, verbinden en leren zijn hierbij haar kernwoorden.

Ruurd van de Water

docent, Over de filosofie van Martin Buber

Ruurd van de Water is geestelijk verzorger - Martini Ziekenhuis Groningen Contextueel Therapeut (NVPA). Hij studeerde af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de Wijsgerige Theologie aan de Faculteit Godgeleerdheid, met aandacht voor Ethiek als specialisatie, waarin aandacht voor de dialogische filosofie van Martin Buber. Hij volgde de trainingsdagen van de PThU olv. dr. Hanneke Meulink-Korf en dr. Kees Bregman met als thema: Martin Buber en de dialoog, samenspraak Rosenzweig/Rosenstock - Huessy, Buber’s ‘nieuwe denken’als inspiratiebron voor pastoraat en spiritualiteit - een nieuw licht op het omgaan met relaties en vragen rond schuld en dialoog.

Ineke Bannink

docent, supervisor, Geweldloos Verzet trainer
Ineke Bannink is maatschappelijk werker, relatie- en gezinstherapeut en Contextueel Therapeut. Zij volgde de Voortgezette Opleiding Jeugd en Gezin, Relatie- en Gezinstherapie en Contextuele hulpverlening bij Leren over Leven. Ineke is docent en supervisor bij Leren over Leven. Sinds 2005 inspireert het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet haar. Ze is opgeleid door trainers uit Israël in België en Nederland. Ze geregistreerd bij NVRG, VCW en LVSC.

Annette Melzer

Leertherapeut en SUPERVISOR,

Annette Melzer is werkzaam als supervisor (LVSC / VCW reg) en contextueel counselor in haar eigen praktijk. Ze is opgeleid als predikant en geestelijk verzorger en werkt in de Ouderenzorg bij StichtingSamenZorgen. De vraag naar ‘fairness’ en het zoeken naar mogelijke wegen van herstel van betrouwbaarheid in relaties is iets wat haar drijft. Tijdens de studie in Amsterdam kwam zij al in aanraking met het contextuele benadering via Hanneke Meulink – Korf en sinds de diverse contextuele opleidingen vanaf 1999 is het gedachtegoed niet meer weg te denken in haar doen en laten. Sinds 2012 is zij opleider samen met Kees Bregman bij de Stichting Contextueel Pastoraat. In de redactie van Contextuele Berichten schrijven ze als opleiders mn de theoretische uitwerking van de verschillende onderwerpen in hun vaste rubriek ‘opnieuw aangesproken’.

René Knip

supervisor, gastdocent en trainer echtscheidingen

René Knip is werkzaam als (leer)therapeut, supervisor en trainer in zijn eigen praktijk Verhaal en Context, en docent bij het NCOI. Daarvoor was hij o.a. hulpverlener binnen de ambulante jeugdzorg, teamleider en supervisor. René studeerde HBO maatschappelijk werk (CHE), volgde de voortgezette Opleiding Jeugd, Gezin en Pleegzorg (Hogeschool van Amsterdam), de Masterclass Contextuele Therapie (Hogeschool van Amsterdam), psychologie (MSc) aan de Universiteit Utrecht en genoot een Supervisorenopleiding (PEA).

Eric Wilms

SUPERVISOR

Als supervisor heb ik aandacht voor contrast- en grenservaringen die de supervisant in zijn werk met cliënten tegenkomt. Ook de mogelijke contrast- en grenservaringen van de professional kunnen als kennisbron onderzocht worden en deel gaan uitmaken van zijn professionele repertoire. Met visies, methodieken en praktische suggesties worden perspectiefwisselingen voorgelegd die kantelmomenten in denken en handelen stimuleren. Diversiteit is hierbij leidend en niet-oordelen uitgangspunt. De benadering is ruimte scheppend voor ieders eigenheid.

Kees Bregman

GASTDOCENT
Kees Bregman is gepromoveerd praktisch theoloog en geschoold als contextueel therapeut. Hij werkt naast zijn predikantschap als opleider voor de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland en als contextueel counselor in een eigen praktijk. Kees is bijzonder geboeid door de filosofische grondslagen van de contextuele benadering: het dialogische denken van Martin Buber, aangescherpt door de ethische filosofie van Emmanuel Levinas. In zijn wijze van lesgeven en begeleiden sluit hij graag aan bij verschillende spirituele bronnen. Hij zegt daarvan: “Overal is taal te vinden die ons hart kan openen voor wat wezenlijk is. Taal die zicht kan geven op wat ons te doen staat in onze relaties, met mensen die op ons rekenen en met mensen op wie wij willen rekenen. Inzet is steeds weer: zoeken naar dialogische mogelijkheden, waardoor mensen elkaar recht doen en zich rechtgedaan voelen.”

Jurgen van Ree

GastDOCENT: RELATIETHERAPIE VANUIT CONTEXTUEEL PERSPECTIEF

Jurgen is werkzaam als contextueel relatietherapeut met aantekening seksuologie.  Vanuit zijn praktijk Caprea biedt  hij relationele, seksuologische en psychologische hulpverlening zowel fysiek als online. Daarnaast werkt Jurgen al vele jaren als hoofdopleider binnen diverse opleidingen Transactionele Analyse (o.a.  TA Management en Organisatieontwikkeling, TA voor schoolleiders) en de Master Coach opleiding. Bij het afronden van de Master Contextuele Benadering heeft hij onderzoek gedaan naar de toepassing van de Contextuele Benadering gecombineerd met Transactionele Analyse. . Aangesloten bij o.a. VCW, NVRG, EFT en NVVS.

Janine Koppers

Gastdocent inclusieve en digitale genogrammen
Sinds 2020 traint Janine in het maken van inclusieve en digitale genogrammen. Ze wil met digitale genogrammen professionals uitnodigen om ruimte vrij te houden voor élke familie - zodat iedereen zichzelf en diens familie vrij van waardeoordeel weerspiegeld kan zien. Janine is bedenker en medeoprichter van Roots of Me Genogram Software. Na haar studie Social Work studeerde ze een tijd filosofie en volgde opleidingen in intuïtieve ontwikkeling. Sinds 2013 begeleidt zij mensen vanuit haar praktijk ‘Moksy’. In 2014 maakte ze kennis met contextueel werk en met het genogram. Ze vroeg zich af waarom er geen goede digitale tool was om genogrammen te maken. Daarna ging het ineens heel snel: samen met haar partner ontwikkelde ze Roots of Me: een programma speciaal voor digitale genogrammen. Ze dook de afgelopen jaren diep de materie in om de beeldtaal van het genogram aan te laten sluiten bij de mensen en gezinnen van nu. Sinds de lancering van Roots of Me traint ze vrijgevestigde therapeuten, teams en studenten om het digitale genogram in te zetten in hun werk.

Colette Montens

SUPERVISOR (EN TRAINER) NIEUWE AUTORITEIT EN GEWELDLOOS VERZET
Colette is zowel systeemtheoretisch als contextueel opgeleid. Ze heeft de vierjarige contextuele opleiding gevolgd bij Leren over leven. Binnen de jeugdzorg heeft ze zich als gecertificeerd trainer en intervisor gespecialiseerd in het werken met jongeren en gezinnen vanuit de gedachtegoed Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. Ze is co-auteur van een boek waarin praktische tips staan voor professionals die met het gedachtegoed werken en co-auteur van het intervisiespel Geweldloos Verzet. Sinds twee jaar is ze werkzaam op de Academie voor Deeltijd Social Work in Breda als docent en supervisor i.o. (lid van de LVSC).

Maureen Davis

GASTDOCENT, AFSTAMMINGSVRAGEN, IDENTITEITS- EN CONTEXTUELE PROBLEMATIEK

Maureen Davis is counselor, coach en auteur. Zij studeerde cum laude af aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen (HBO Psychologie) en ontwikkelde zich tot specialist op het gebied van afstammingsvragen en de daarmee samenhangende identiteits- en contextuele problematiek. In haar praktijk begeleidt zij (volwassen) donorkinderen, adoptiekinderen én (wens)ouders. De contextuele grondhouding van meerzijdige partijdigheid is hierbij haar leidraad. Zij vindt inspiratie in het gedachtengoed van de filosofen Levinas (de Ander) en Martin Buber (de Ontmoeting). In haar boek ‘Schatgraven in de kelder van tante D., zoektocht naar de onbekende biologische ouder’ plaatst zij het individuele verlangen naar afstammingsgegevens in een brede maatschappelijke context.