Privacyverklaring

Leren over Leven OICS begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wil delen. Daarom gaan we zorgvuldig om met deze informatie. Leren over Leven OICS houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We hebben uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van u nodig hebben en waarvoor we die gebruiken.

Aard van uw gegevens

Leren over Leven OICS slaat de persoonsgegevens die we van u ontvangen digitaal en/of analoog op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding (hieronder ook workshops en trainingen te verstaan) of aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

Leren over Leven OICS gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
 • Verzorging van de door u gekozen opleiding.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • Als u daar prijs op stelt u op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.
 • Leren over Leven OICS kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan betrokken accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding zijn we wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperken we tot een minimum.
 • Tot slot, het kan zijn dat Leren over Leven OICS door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Leren over Leven OICS deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Website

Op de website van Leren over Leven OICS heeft u een persoonlijke (beveiligde) pagina. Binnen deze omgeving ziet u details van uw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Leren over Leven OICS alleen toe als u hier toestemming voor geeft.

Opslag, beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens
Leren over Leven OICS beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment.
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is.
U kunt ons schriftelijk of per mail vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken.
Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Leren over Leven OICS eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet uw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zal Leren over Leven OICS u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment uw gegevens wel kunnen worden verwijderd.

Leren over Leven OICS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Verstrekken aan derden

Leren over Leven OICS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Klachten over de verwerking

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u mondeling, schriftelijk of per mail contact opnemen en uw klacht kenbaar maken. De contactgegevens zijn te vinden op de website www.lerenoverleven-oics.nl. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tel: 0900- 2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

juli 2019

Inschrijven nieuwsbrief

Contact

Secretariaat
Hoofdweg 256
9695 AV Bellingwolde

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bienna Calvenhoven, bestuurder 06-14358152
Le-Xuan Tran, opleidingscoördinator, 06-47598793
Copyright © Leren over Leven - Opleidingsinstituut Contextuele Studies